Flera brister i utredning som visade att 500 liv kunde räddas.

| 9 maj, 2018

Nu visar det sig att den utredning regeringen beställt och även använt som underlag till om att centralisera viss högspecialiserad vård till färre sjukhus. Den särskilde utredaren Måns Rosén hävdade att 500 liv går till spillo på grund av att de som opererar dessa patienter inte har tillräcklig erfarenhet.
Nu visar det sig att den särskilda utredaren farit med rätt stora osanningar, enligt Dokument inifrån som granskat utredningen så visar det att beräkningarna är bristfälliga och utredningen innehåller flera fel. Här följer några av de fel som Dokument inifrån fått fram. Bland annat så har döda räknades med flera gånger. Människor som inte ens var sjuka, utan skulle föda barn räknades med. Personer i livets slutskede räknades med.

Nu är det flera som ifrågasätter Måns Roséns utredning, då han inte har tagit hänsyn till vad patienterna har för diagnos, eller prognos och inte heller att olika sjukhus i vissa fall har utfört samma ingrepp på helt olika slags patienter.
Måns Rosén säger till Dokument inifrån: “Det vi gjorde beräkningar på var kirurgiska operationer, och det var 370. Sedan sa vi i avslutningsdiskussionen att vi tror ju inte att det bara är kirurgin som vinner på koncentration. Vi tror även att psykiatrin och internmedicin och många andra specialiteter gör det också. Där finns det tyvärr mycket mindre vetenskapligt stöd. Då sa vi att det är säkert 500. Det tror vi är en försiktig skattning, kan man säga av vad vi skulle vinna.”

Beräkningarna i utredningen ifrågasätts också av flera läkare. Professor Ulf Gunnarsson, som tillsammans med en forskargrupp, har undersökt om mängden operationer påverkar resultatet när man behandlar tarmcancer är tveksam till resultatet. Han säger till Dokument inifrån: “I Sverige finns i stort sett bara vår forskning och då finns det inget samband mellan volym och kvalitet.”
Han säger vidare: “Risken här är att man skadar en av världens bäst fungerande hälso- och sjukvårdskedjor genom åtgärder som inte tydligt grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet.”

Socialminister Annika Strandhäll som tidigare refererat till utredningen i diskussioner om vården, upprörs av uppgifterna.
När SVT frågar: “Om ni tar politiska beslut på ett felaktigt beslutsunderlag, vad betyder det?”
Säger Annika Strandhäll till SVT: “Jag blir faktiskt väldigt upprörd över de uppgifter du kommer med här. Någonstans är ju förhoppningen, när man tillsätter en utredning på det här sättet, att de siffror och uppgifter som förs fram med emfas är väl underbyggda. Det är klart att det är allvarligt. Det här är ju dessutom en siffra som har spritts extremt mycket, och som jag själv har använt.”
Nu kommer kommer frågan om Strandhäll är upprörd över att uppgifterna kommit ut eller om det är på grund av att hon i sin naivitet spritt dessa felaktiga uppgifter?

Trots att Rosén hade såväl utredningssekretariat och expertgrupp i utredningen, och trots att den gick på remiss innan den blev lag, upptäcktes inte bristerna, något Strandhäll finner beklagligt.
Hon säger: “Det finns ju olika kontrollorgan längs vägen som ska se till att sådant här inte ramlar igenom.”
Men visar inte detta på att naiviteten hos politiker är mycket stor, säger EN utredning att det är på det viset politikerna själva tror, så går denna utredning igenom utan några svårigheter hur fel den än är. Likaså är det inte första gången dessa kontrollorgan som Strandhäll hänvisar till inte utfört en grundlig undersökning av det de skulle undersöka. För vem kommer inte ihåg det materiell Försäkringskassan skulle lämna ut till nykomna innan i år, det hade också gått igenom remissinstanserna.
Nu får vi bara hoppas att regeringen tar och gör ogjort det som redan är gjort och att beslutet som riksdagen redan beslutat om tas och ogiltigförklaras.

Göran Walther

https://www.svt.se/…/flera-brister-i-utredning-som-visade-a…
https://www.svt.se/…/inri…/strandhall-s-blir-valdigt-upprord