Försäkringskassan har gått från att vara en medspelare till en motspelare

Läkaren Tomas Rohdin i Mölndal riktar hård kritik mot Försäkringskassan, och berättar om hur deras arbetsmetoder går ut över både patient och vårdgivare.

“I processen för att hjälpa personer tillbaka till arbete är det vanligt att läkare, arbetsgivare och Försäkringskassan träffas för att komma överens om en väg framåt. Men Enligt Tomas Rohdin är ett växande problem att Försäkringskassan inte deltar i mötena”:

“– I slutet av förra året fick jag veta att man hade infört ”mötesstopp”. Det är ju oerhört märkligt att man ensidigt från Försäkringskassans sida kan säga att ”nu kommer inte vi på möten”.

Tomas Rohdin avslutar med att säga: “Försäkringskassan har gått från att vara en medspelare till en motspelare.” Och just den biten tror jag väldigt många som är i behov av FK:s stöd kan vittna om.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/lakare-riktar-hard-kritik-mot-forsakringskassan

Författare: Madeleine Lilja

, vår ledarskribent med Magisterexamen inom media och kommunikations-vetare, samt forskarutbildning inom journalistik, 280 hp