Katerina Janouch “Bernt Herlitz skulle gå fri om straffvärdet på att ljuga vid asylansökan var högre”

Många har upprörts över hur det svenska samhället valt att behandla den gotländske tandhygienisten Bernt Herlitz, som nu riskerar 1 miljon i böter och två års fängelse. Bernt rapporterade ensamkommande som kunde antas ha ljugit om sin ålder, som han träffade på i sitt arbete efter en uppmaning från Migrationsverket. Nu har Bernt själv hamnat i klammeri med rättvisan då hans arbetsgivare anser att han har brutit mot patientsekretessen som regleras i Lagen om offentlighet och sekretess. Närmare bestämt i kapitel 25. Det mest intressanta i historien är dock att Bernt inte skulle ha begått något brott om straffvärdet på att ljuga vid asylansökan var högre. Detta betyder att riksdagen inte anser att det är ett allvarligt brott att ljuga då man söker asyl, vilket visar på ett gravt systemfel. Hittills har dock inget av partierna i riksdagen föreslagit några straffskärpningar för att brott mot utlänningslagen ska kunna rapporteras till Migrationsverket och polisen.

http://katerinamagasin.se/bernt-herlitz-skulle-ga-fri-om-straffvardet-pa-att-ljuga-vid-asylansokan-var-hogre/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •