Migrationsverket på “terror-resa” på din bekostnad

Fett avslöjande av Merit Wager. Svenska myndigheter på konferens om migration och asylrätt i Saudiarabien. Ja, ni läste rätt. Sverige placerade en sådan konferens i förtryckarlandet Saudi. Det här är fel på så många plan att jag inte ens vet var jag ska börja. I texten står också att man åkte just till Saudi för att man bättre ska förstå kriget i Syrien. Vänta nu? Åkte ni till det land som har sponsrat terrorism för att förstöra en granne för att lära er mer? Man baxnar. Det blir värre, för att lära sig mer om migrationsfrågor håller Sverige konferens i det land som inte har tagit emot en enda flykting. Jag vill genast veta vad det här har kostat? Sedan vill jag veta varför just Saudi? Vem har slutit avtal med vem om detta och varför? Migrationsverket? Högsta förvaltningsdomstolen?

Passade ni också på att lära er mer om kvinnors rättigheter? Eller om yttrandefrihet och friheten att få utöva sin religion?

Ekot Sveriges Radio avslöjade för några år sedan att Sverige skulle bygga vapenfabrik i Saudiarabien, en minister fick avgå, bland många konsekvenser av det avslöjandet. Undrar hur det kommer att sluta nu.

Av Nuri Seyhan Kino

http://meritwager.nu/allmant/en-migga-hor-av-sig-och-berattar-och-jag-undrar-varfor-reste-40-svenskar-till-riyadh-saudiarabien-pa-migrationskonferens/