Teodorescu: Förändra er eller dö

| 12 maj, 2018

Alice Teodorescu skriver att politiska konflikter som “bygger på ideologiska meningsskiljaktigheter är demokratins fundament. Alla försök att kringgå detta, särskilt om syftet är att exkludera ett stort parti från inflytande, kommer att dömas ut av väljarna,” vilket är helt rätt.

Alice Teodorescu fortsätter med att skriva: “Men att formellt  bryta isoleringen av SD (redan i dag behöver regeringen att SD inte röstar med oppositionen för att få igenom sin politik) är också riskabelt. SD är inte ett parti som andra. Det är tvärtom ett parti med ett avskyvärt förflutet som fortsätter att attrahera personer med främlingsfientliga sympatier, som visserligen haft rätt i delar av sin problembeskrivning, men vars lösningar sällan någon skådat.”

Det här kommer få många SD:are att rasa (med rätta) eftersom flera andra partier har en besvärlig historia, skillnaden är att deras ligger långt tillbaka i tiden, och att SD aldrig givits möjlighet att pröva sin politik, annat än genom att andra partier kopierat deras politik.

Men, Alice Teodorescu skriver också att, oavsett, måste politikernas främsta uppgift inte fortsätta “vara att isolera SD när reformbehovet på snart sagt vartenda område är skriande.” … “För legitimitetens skull bör alla riksdagens partier bjudas in, vilket inte är detsamma som att alla parter kommer att ställa sig bakom det slutliga resultatet.”

http://www.gp.se/ledare/teodorescu-förändra-er-eller-dö-1.5958435

Författare: Madeleine Lilja

, vår ledarskribent med Magisterexamen inom media och kommunikations-vetare, samt forskarutbildning inom journalistik, 280 hp