Hotande uppsägning ger SD röster enligt ny studie.

| 13 maj, 2018

I en studie som Stockholms universitet gjort med siffror från SCB:s partisympatiundersökningar så vill de förklara att 30% av Sverigedemokraternas röster mellan 2006–2010 kan förklaras av varsel om uppsägningar.
Det är Sirus Dehdari, doktorand vid Institutet för Internationell ekonomi som har jämfört antalet varsel om uppsägningar med partiets ökade väljarstöd i olika områden.
Enligt honom så är där i bland högutbildade svenskfödda eller utlandsfödda ingen sådan effekt, men bland lågutbildade svenskfödda korrelerade statistiken med upp till 50 procent.
Och detta till trots att lokala bakomliggande faktorer rensats bort, såsom brottslighet och arbetslöshet.

Sirus Dehdari säger: “Det inte bara samvarierar utan finns ett orsakssamband. Man kan säga att för varannan svenskfödd lågutbildad som får varselbesked så ökar.” Sverigedemokraterna i det området med ytterligare en röst.
Sen enligt samma studie är frekvensen ännu högre i områden där andelen lågutbildade utlandsfödda är högre än genomsnittet. Sambandet existerar visserligen även där det knappt finns några utlandsfödda alls, så varslet behöver egentligen inte vara en konsekvens av faktisk konkurrens.
Han säger: “Men förmodligen blir bilden av att gruppen utgör hot mot ens socioekonomiska status tydligare i de områden där utlandsfödda syns mer.”

Enligt den studien som gjorts av honom så visar beräkningarna att en tredjedel, 31 procent, av det ökade väljarstödet 2006–2010 kan förklaras av varsel om uppsägningar. Det skulle alltså handla om cirka 56 000 röster.
Sirus Dehdari säger: “Högerextrema partier ökar i länder som är både lika och olika, oavsett ekonomi eller invandring. Så det som motiverat mig är att försöka ta reda på vad det beror på. Men det tycks inte finnas enbart en förklaring och det är inte det jag är ute efter heller. Däremot kan varsel förklara en ganska stor del i alla fall här i Sverige.

Man kan fråga sig om detta är något som ska kunna rendera i en doktorsavhandling eller dör den delen något vetenskapligt papper, än mindre i en tidningsartikel. Allt han försöker att skriva och tala om för läsarna är hans fantasier om att Sverigedemokraterna är för det första högerextrema sen lågutbildade, att de består till största delen svenskfödda och att de med högre examen väljer andra partier än SD.
Jag behöver inte fundera särskilt länge för att förstå att denna person tillhör vänstern, kanske t.o.m. yttersta vänstern, men det synsättet så kan personen ifråga inte tillhöra något annat.

http://www.gp.se/…/studie-hotande-upps%C3%A4gning-ger-sd-r%…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *