Finanspolitiska rådets uppmaning till regeringen, strama åt ekonomin!

| 14 maj, 2018

 

Inte nog med att lagrådet kommer med kritik mot regeringen, nu kommer även Finanspolitiska rådet med kritik mot den förda finanspolitiken som Löfvenregeringens finansminister Magdalena Andersson för.
Regeringen uppmanas strama åt ekonomin så säger finanspolitiska rådet i sin senaste rapport.
Regeringen borde istället samla i ladorna och skrota målet om lägst arbetslöshet inom EU 2020. Finanspolitiska rådet konstaterar i sin årliga rapport att det är högtryck i svensk ekonomi och att det lär fortsätta så även de kommande två åren. Men att regeringen bör strama åt i stället för att försvaga de offentliga finanserna nu när konjunkturen är hög är något de förespråkar.

Harry Flam som är ordförande för finanspolitiska rådet säger: “Finanspolitiken kan inte anses vara väl avvägd i förhållande till konjunkturen.”
Den expansiva finanspolitiken ökar risken för överhettning i ekonomin och tär på beredskapen att stabilisera nästa konjunkturnedgång anser Finanspolitiska rådet.
Ett av rådets uppdrag är att kontrollera om regeringen lever upp till överskottsmålet, det vill säga att inkomster minus utgifter i genomsnitt uppgår till 1 procent av BNP. Från och med nästa år sänks det till 0,33 procent.
Om detta säger Harry Flam: “Det har inte nåtts om man tittar bakåt i tiden. Men ser man till nuvarande och nästa års finanspolitik så ligger den i linje med både det gamla och det nya målet.”
Och precis som i förra årets rapport, lyfts klyftorna på arbetsmarknaden fram som en av de största orosmomenten i svensk ekonomisk politik.

Rådet slår fast att flera av regeringens åtgärder på arbetsmarknadsområdet i budgetpropositionen för 2018 är “ändamålsenliga”, men att det kvarstår ett “omfattande arbete” och att trösklarna in på arbetsmarknaden måste sänkas.
Flam säger: “Det finns ett behov av enkla jobb, som till skillnad från etableringsjobben inte är tidsbegränsade.”
Deras bedömning är att Sverige inte kommer att nå sitt mål om lägst arbetslöshet inom EU år 2020 och beskriver målet som “icke ändamålsmässigt”. Istället borde regeringen, enligt rådet, omformulera sitt arbetslöshetsmål i separata delar som är nära kopplade till de problem som finns på den
inhemska arbetsmarknaden.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *