Osäkert om brotten ökar Jerzy Sarneckis svar om BRÅ:s och NTU:s undersökning.

| 14 maj, 2018

Här följer en uppföljare till artikeln “Så många brott har anmälts där du bor.”
Det är den kända “kriminologen” och brottsökningsförnekaren Jerzy Sarnecki som uttalar sig i denna SVT-nyhetsartikel.
Han förnekar sig inte här heller, när han menar att det är osäkert om brotten faktiskt ökar och tycker att uppgraderingen av brottsligheten i den politiska debatten är överdriven.

När Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som görs av Brottsförebyggande rådet (Brå) beskriver i sin rapport att polisanmälningarna när det gäller brott mot person har ökat de senaste åren och att aldrig har så många uppgett att de utsatts för brott mot person som i den senaste mätningen 2016, då tycker Jerzy Sarnecki att den politiska debatten om lag och ordning hamnat snett.

Han säger: “Självklart är brottsligheten ett problem, men i dagens läge finns det så otroligt mycket annat att oroa sig för. Den här uppgraderingen av brottsligheten som en av de allra viktigaste samhällsfrågorna är förstås en stor framgång för de som försöker vinna makten på de här frågorna, men utifrån någon sorts objektivt perspektiv är det en kraftig överdrift.”
Inte nog med det, Sarnecki menar att ingen vet om brotten mot person ökar eftersom det finns stora svårigheter i att mäta brottslighet utifrån polisanmälningar.

Enligt honom så har även trygghetsundersökningar svagheter.
Det har skett en kraftig ökning av det dödliga våldet de senaste åren, främst kopplat till skjutningar i utsatta områden. Men uppgången kommer också efter en kraftig nedgång av det dödliga våldet under många år, i förhållande till befolkningsmängden.
Sarnecki fortsätter med: “Räknat per 100 000 invånare är det dödliga våldet påtagligt lägre i dag än det var i början av 90-talet. Även personer som skadats allvarligt av våld och kommit till sjukhus, deras andel av befolkningen har minskat så det grova våldet med skjutvapen har inte påverkat den trenden.

Sexualbrotten är en annan stor fråga, i Brås senaste trygghetsundersökning uppger fyra procent av alla kvinnor att de utsatts för ett sexualbrott det senaste året. Det är en fördubbling på bara några år och kan gälla allt från ofredanden till våldtäkter.
Åsa Irlander Strid, enhetschef vid Brå säger: “Vi ser en ökning, men vi vet inte om den beror på förändrade attityder i samhället eller en faktisk ökning av antalet brott. Det kan också bero på en kombination av de här två och vi har ett forskningsuppdrag för att ta reda på mer om den här ökningen.

I den politiska debatten förs nu fram att den ökade invandringen är en av orsakerna till att de rapporterade ökningarna av sexualbrott. Aftonbladet skrev nyligen i en artikel att 82 av 112 dömda gärningsmän var födda utanför Europa.
Om detta säger Stina Holmberg, enhetschef vid Brå: “Domarna är ett otroligt litet urval av alla som har anmälts för våldtäkt. Det är ju cirka 4000 anmälningar om våldtäkt mot vuxen kvinna per år och mellan 150 och 200 som döms i domstol så det är inte alls säkert att det ger en representativ bild av vilka som faktiskt begår våldtäkter och anmäls för våldtäkter.”

I BRÅ:s senaste kartläggning av gärningsmäns härkomst från 2005 visar också att det i gruppen utrikesfödda män är fem gånger vanligare att vara misstänkt för ett sexbrott än i gruppen inrikesfödda som har två föräldrar som också är födda i Sverige. Förra veckan meddelade Brå att myndigheten överväger att göra en ny studie där man utreder ursprung på personer som misstänks för sexualbrott.
Jerzy Sarnecki menar dock att det är en brist att det inte gjorts mer forskning kring varför det ser ut så.
Sarnecki säger så här: “Huvudförklaringen till den här överrepresentationen är att dessa invandrare utgör en underklass i samhället och det är typiskt för underklassen att begå brott. Sedan kan det finnas andra förklaringar, det är inte så att det kulturella inte kan spela en roll i vissa sammanhang.”

Sarnecki fortsätter att orda om att när det gäller just sexualbrotten finns det inte någon forskning som visar att till exempel de senaste årens kraftiga ökning av rapporterade sexualbrott i trygghetsundersökningen skulle bero på de senaste årens ökade invandring. Han menar att det kan likaså bero på samhällsdebatten och uppmärksamheten kring till exempel Metoo och ofredanden på festivaler kan också påverka att fler uppger att de utsatts.
Han säger: “Så där måste man vara väldigt noga när man analyserar de här data innan man kan dra slutsatsen att vi verkligen fått en ökning av sexualbrott och att denna ökning verkligen beror på den senaste tidens invandring. Det har sagts i många debatter att så är fallet, jag som forskare måste säga att det inte är uteslutet, men det här vet vi inte.”

Vidare så menar Sarnecki att hårdare straff inte är en lösning för att minska brottsligheten, han menar att den samlade forskningen på området visar att det inte hjälper.
Han fortsätter med att säga: “Det är förstås väldigt lätt politiskt att säga: Ja, vi är också upprörda, vi höjer straffen. Men självklart kommer inte detta påverka brottsligheten i någon större utsträckning. Det är ett väldigt dyrt sätt att åstadkomma ganska små förändringar, om några alls. Om man ska använda pengarna på ett effektivt sätt ska man använda dem för att öka upptäcktsrisken, alltså på polisen.”

Nu kan man sannerligen fråga sig varför en avdankad så kallad “kriminolog” får så stort utrymme i SVT-nyheter som han får här?
Kan det vara för att SVT-nyheter vill försöka bortförklara det som är uppenbart för dem som följt mediebevakningen de sista åren?
Eller är det för att de i ledningen på SVT medvetet låder en av sina partifrände få så mycket mediepublicitet som det går innan hans så kallade forskning blir misskrediterad så den inte går att använda?
Frågorna blir fler och fler men svaren lär nog dröja om de kommer någon gång.

https://www.svt.se/…/i…/kriminologen-osakert-om-brotten-okar
https://www.svt.se/special/anmalda-brott/…
https://www.aftonbladet.se/…/unik-granskning-112-pojkar-och…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *