Migrationskostnader växer kraftigt i EU:s budget!

| 15 maj, 2018

Sveriges Radio Ekot skriver idag att migrationskostnader växer kraftigt i EU:s budget.
EU-kommissionen föreslår en kraftig satsning på migration och gränskontroll i den kommande långtidsbudgeten för åren 2021 – 2027. 350 miljarder kronor jämfört med 130 miljarder i den nuvarande budgeten är vad EU-kommissionen anser behövs för att stärka gränserna runt Europa och förbättra asylhanteringen kring migranter. Det kommer i så fall att bli en tredubbling mot vad som är budgeterat under denna budgetperiod.

Kommissionen menar att det behövs en gigantisk satsning för att rädda liv till havs. Säkra återvändandet för de som inte får stanna och också bistå varandra sinsemellan i Europa i tider av kris situationer. Pengarna ska enligt EU-kommissionens förslag gå till att skapa en fast styrka på 10 000 gränsvakter hos den gemensamma gränsmyndigheten Frontex.
Idag är 1 500 vakter inlånade från olika länder och de ska bli kvar som stöd till de fastanställda. År 2015 var de cirka 300.
Det behövs också betydligt mer utrustning för en skarpare kontroll av EU:s yttre gräns, allt från fartyg till digitalisering.

Mer pengar bör också gå till Asyl och migrationsfonden och till den gemensamma asylbyrån så att asylansökningar hanteras mer likartat i olika medlemsländer. Annat handlar om att stärka samarbeten med partners och länder utanför EU för att de som får avslag ska kunna skickas ut och tillbaka hem.
Exakt hur mycket mer pengar som i slutändan kommer att avsättas för migration och gränsförvaltning är nu en förhandlingsfråga mellan medlemsländerna. Parallellt diskuteras hur ansvaret för asylsökande som redan kommit igenom det allt finmaskigare nätet ska fördelas, en förhandling som går mycket trögt.

Att det behövs mer pengar för att säkra EU:s yttre gräns står helt klart sedan både Grekland och Italiens gränser mot Medelhavet i det närmaste är öppna för alla och en var. Att det kommer att behövas fler fartyg som kontrollerar vattnen runt den södra yttre gränsen står också helt klart. Men att de som nu tar upp flyktingar från mer eller mindre sjödugliga farkoster för att sedan ta dem i hamn i Europa det är något jag inte förstår mig på alls. Där är pengar att spara genom att ta dem tillbaka till de länderna där de utgick ifrån.

Sen att avsätta mer pengar till en Asyl och migrationsfond är att kasta pengarna i sjön så att säga, för de pengarna kommer bara att hamna hos den enorma EU-byråkratin.
Det enda rätta är att omförhandla hela EU-fördragen och minska EU:s inverkan i Europa. Går inte det finns endast ett enda annat alternativ och det är en total skrotning av EU som det ser ut i dagens läge. I annat fall är det bästa för Sverige att göra som Storbritannien och göra ett SWEXIT. För EU har förlorat sin roll som stabiliserande faktor, numera är det snarare en splittrande faktor med en överstatlig byråkrati som nog få kan överskåda.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx…