Sonesson: Upprepa inte misstaget Anne Ramberg.

| 17 maj, 2018

Ytterligare en utmärkt ledarkrönika av Jenny Sonesson, där hon än en gång lyckas ställa mycket viktiga och relevanta frågor och där hon uppmanar “Advokatsamfundet inte upprepar misstaget att rekrytera en frontfigur som inte förmår skilja på det personliga och det professionella.”
Hon skriver i sin ledarkrönika att “nuvarande generalsekreterare går i pension nästa år. En fråga som bör ställas är om Anne Ramberg egentligen bara är ett symptom på att något är ruttet i det privilegierade samfundet?”
Hon fortsätter med att “advokater utgör en oumbärlig del av den svenska rättsstaten. Landets advokater måste enligt svensk lag vara medlemmar i Sveriges Advokatsamfund om de ska utöva yrket. Om man är missnöjd går det inte att byta förbund. För det finns bara ett. Anne Ramberg är sedan 19 år organisationens generalsekreterare. I dagarna har tjänsten utlyst eftersom Ramberg går i pension nästa år.”

“Man får hoppas att Advokatsamfundet inte upprepar misstaget att rekrytera en frontfigur som inte förmår skilja på det personliga och det professionella. Ramberg har politiserat ämbetet genom att ofta sammanblanda sin roll som samfundets främsta företrädare med sina privata åsikter. Ramberg twittrar och bloggar flitigt i tjänsten. Det är utmärkt att advokaters perspektiv lyfts när rättssäkerhet diskuteras. I egenskap av generalsekreterare har Ramberg däremot bland annat försvarat sin vän kungen, haft synpunkter på vapenexporten och uppmanat pensionärer att göra avkall på välfärdsservice för att finansiera flyktingmottagandet. Advokaten Allan Stutzinsky, verksam i Göteborg, har ifrågasatt Rambergs hårda kritik av staten Israel och att hon samtidigt inte tagit avstånd från palestinska terrororganisationen Hamas (Advokaten nr 6 2014). ”

“Om fyra månader går Sverige till val och vi kan nog räkna med att Advokatsamfundets talesperson lägger sig i valrörelsen. Rambergs kommunikation utmärks av en grovhet mot meningsmotståndare. Det är märkligt med tanke på att generalsekreteraren företräder ett skrå vars uppdrag är att väga ord på en juridisk guldvåg. Ramberg har till exempel stämplat Ivar Arpi, ledarskribent på SvD, som flyktingfientlig. Hon har även på sin officiella blogg hävdat att Arpi var populistisk när han i en ledare 2015 varnade för att terrorister kan komma med flyktingströmmen. Det blodiga dådet på Drottninggatan bevisar att Arpi hade rätt och Ramberg fel.
Det mest flagranta angreppet var emellertid när Ramberg för två sedan på sin blogg liknade den moderate riksdagsledamoten Hanif Bali vid brunråttor. “Bruna råttor tittar alltför ofta upp ur sina hålor. Bedrövligt är också att skåda hur en moderat riksdagsman väljer inte bara att ropa med gatans parlament utan att därtill, i många stycken, agera som dess taltratt. Hanif Balis samtalston hör hemma, inte i Sveriges riksdag, utan i rännstenen” (21/9 2016)”

“Att likna politiska meningsmotståndare vid skadedjur är det totalitära språkets signum. Det är obegripligt att Advokatsamfundet efter detta övertramp gick ut med ett offentligt uttalande där man visserligen tog avstånd från hennes språkbruk men samtidigt underströk att en enig styrelse hade fullt förtroende för Ramberg som generalsekreterare (oktober 2016) .
Advokatsamfundet har tilldelats en märklig myndighetsliknande ställning fast det är en privat yrkesorganisation med monopolställning utan allmänhetens insyn. Samfundet har stor makt över sina medlemmars karriärer. Läkare är också en skyddad titel men legitimationen kontrolleras inte av Läkarförbundet utan av myndigheten Socialstyrelsen. En fråga som bör ställas är om Ramberg egentligen bara är ett symptom på att något är ruttet i detta privilegierade samfund?”

http://www.gp.se/…/sonesson-upprepa-inte-misstaget-anne-ram…