Få med funktionsnedsättning får jobb.

| 17 maj, 2018

I GP skriver de att få med funktionsnedsättning får jobb, även om de har rätt utbildning. Det är en sak som stämmer till 100%, det är många gånger svårare för en som har ett funktionsnedsättning att få ett arbete gentemot dem dom är fullt friska.
Fredrik Canerstam, pressekreterare på DHR säger: “Arbetsgivarna diskriminerar, det finns ingen annan förklaring.”
Tittar man sen på siffror från SCB är sysselsättningsgraden hos personer med funktionsnedsättning 56 procent, vilket kan jämföras med 81 procent i den övriga befolkningen, skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Så nog allt är de som har en funktionsnedsättning diskriminerade på ett eller annat sätt i vårt så kallat “jämlika” land. Fredrik Canerstam säger att för honom är siffrorna ingen nyhet och han tycker att de är för stora för att kunna förklaras med något annat än diskriminering.
Han säger: “Det handlar om okunskap, men inte bara om okunskap utan även om bekvämlighet, man vill inte testa något nytt.”
Fjärde kvartalet 2017 var i genomsnitt 360 000 personer inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Av dem hade knappt 66 000 en eller flera funktionsnedsättningar. Bland de arbetssökande med funktionsnedsättning har sex av tio minst gymnasieutbildning.

Många av de funktionsnedsatta har utbildningar inom bristyrken i branscher som hotell och restaurang eller bygg och anläggning, men även inom hälso- och sjukvård eller läraryrken, områden där det råder brist på arbetskraft i hela landet och där det offentliga är de största arbetsgivarna.
Caroline Olsson, sektionschef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL säger: “Vi ser att det finns saker vi kan förbättra, vi vill mer.”
För att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att få jobb inom det offentliga har SKL inlett ett pilotprojekt där åtta kommuner ingår.

Caroline Olsson säger: “Det handlar om att identifiera uppgifter i den ordinarie verksamheten och matcha dem mot den kompetens som finns. Det ska vara ordinarie uppgifter, riktiga jobb, och inget påhittat. Sedan ska det finnas stöd, både till chefer och till individen.”
Av SCB:s undersökning framgår att sex av tio personer som inte är sysselsatta och har en funktionsnedsättning vill och kan arbeta om de får rätt stöd.

Så nu undrar jag vad har den så kallade feministiska regeringen gjort åt saken?
Har de överhuvudtaget ägnat en tanke åt detta?
Sen frågar man sig vad SKL har gjort?
De säger sig nu ha ett pilotprojekt i gång nu, men detta är inget som är nytt. Att det alltid varit svårare för en med funktionsnedsättning att få arbete är ett problem som funnits i årtionden. Men det har inte gjorts något åt det, både regeringarna och SKL har endast skjutit problemet framför sig. De t.o.m. gjorde det svårare när alla skyddade verkstäder lades ner.

När de trodde att den som arbetade där skulle kunna få jobb ute på den öppna arbetsmarknaden. När de inte tog i beaktning att en med en funktionsnedsättning inte alla gånger producerar så mycket som en fullt frisk.
När de politikerna från ett år till ett annat slängde ut alla dessa på den öppna marknaden där de ska konkurrera med fullt friska om samma arbeten, där de ska producera lika mycket som en frisk person.
Jag vill inte dra det så långt att detta är arbetsgivarnas fel, visst de har sin skuld i det hela med den största skulden ligger på regeringarna som regerat och på SKL som inte brytt sig om den stora skaran arbetare som är funktionsnedsatta.

http://www.gp.se/…/f%C3%A5-med-funktionsneds%C3%A4ttning-f%…