Merit Wager. Val 2018. “Till er som förnekar att grupp ställs mot grupp” eller “De ensamkommande är ett klipp för Sverige”

| 19 maj, 2018

Val 2018. Centerpartist, tidigare riksdagsledamot, propagerar i debattreplik för lagstridiga regler för en grupp om 9000 afghanska män utan rätt att vistas i Sverige.

 

 

http://meritwager.nu/allmant/val-2018-centerpartist-tidigare-riksdagsledamot-propagerar-for-lagstridiga-regler-for-en-grupp-om-9000-afghanska-man-utan-ratt-att-vistas-i-sverige/

Ping Merit Wager