Politisk Korrekthet Är Tyranni Med Ett Leende

Politisk korrekthet är att den politiska id’en eller visionen efterföljs.
Det kan vara i tal, skrift eller beteende och uppträdande.
När politisk korrekthet övergår i tyranniska krav så yttrar det sig i att man hotas med eller förlorar jobbet för att man inte följer det politiskt korrekta.
Man hotas med att förföljas och förnedras av de som tycker att man inte följer den politiskt korrekta linjen.
Detta förekom i Kommunistiska Ryssland, Nazistiska Tyskland och Fascistiska Italien.
Dessa var alla i grunden vänster marxistiska ideologier.
Vi ser det idag i konservativa religiösa rörelser t ex fundamentalistiska Islamska, Judiska och Kristna samhällen och organisationer.
Vi ser det i Sverige på TV, Radio och i politiska organisationer och ideella organisationer, kanske inte lika dominerande aggressiva i sitt fördömande mot de som inte följer deras politiska linje, men det finns där väldigt tydligt.
Man ser det när tvivel inte finns även fast det man pratar om kanske endast är hypotetiskt och en vision.
De uppträder helt övertygade om att de vet sanningen fast inga bevis finns som kan ge dem grund förutom den politiska linjen och de som inte följer denna skall köras över.
Visst det kan finnas vetenskaplig grund för något man anser är politiskt korrekt, men då finns ingen anledning att uppträda tyranniskt mot de som har en annan åsikt.
Det räcker med att påvisa det faktiska bevisen.
Vår framgång i väst beror på att vi förlitar oss på vetenskapliga kunskaper och bevis, att individens frihet finns i yttrande och åsiktsoberoende.
En sidnot är att Marx slutgiltiga mål var att upplösa det av medborgarna införda organet staten till att all reglering sker bland folket själva, på samma sätt som Islamiska Sharia eller som det man i väst kom att kalla Anarkism.