Anmälningsbenägenheten vid sexualbrott har minskat kraftigt.

| 21 maj, 2018

 

BRÅ och NTU har faktiskt en egen statistik på att anmälningsbenägenheten när det gäller sexualbrott minskat kraftigt under ett antal år. Komiskt att man då under dessa år fortsatte att tjata om en ökad benägenhet.
 
Som diagrammet visar så har anmälningsbenägenheten mer än halverats från 23% till 8,4% mellan 2010 och 2014.
En dryg tredjedel är kvar.
Ett annat sätt att utrycka detta är att för varje anmälan idag så skulle det skett två till om man anmält i samma grad som år 2010. Hänger ni med?
För varje kvinna som anmäler idag är det alltså ytterligare två som inte längre finner det lönt eller inte vågar – bl a på grund av att när offret vet vem gärningsmannen är, eller om han anhålls vid ett senare tillfälle, får han hennes namn och adress på posten vid en anmälan och han kan då söka upp henne och hota för att få henne att ta tillbaka sin anmälan.
Man väljer att hoppas slippa stöta ihop med gärningsmannen igen. Då slipper också offren kränkas ännu en gång genom att utredningarna efter kort tid läggs ner.
Så här har det tyvärr blivit i det nya Sverige.