Äntligen har man granskat EXPO.

| 22 maj, 2018

EXPO betraktas som en vänsterextrem och våldsbejakande tidskrift, vilket de faktiskt är, med tanke på vilka som är aktiva i tidningens svans. Man har alltså granskat vad EXPO sympatiserar med för galenskaper.
 
“Daniel Poohl, som är ansvarig utgivare för den antirasistiska tidskriften Expo, tycker att FOI bör förklara sig.
 
– Vad jag reagerat på är det faktum att Stiftelsen Expo nämns på ett sätt så att det framstår som att vi är en del av den här miljö som ju i grunden, utifrån det uppdrag FOI har fått, handlar om någon slags vänsterextrem våldsbejakande extremism. Och det är en grovt felaktig bild av vår verksamhet, säger Daniel Poohl på Expo.
 
Rapporten heter “Den digitala kampen – Autonoma rörelser på nätet” och är gjord av forskare på FOI. Den presenterades i förra veckan och fick snabbt spridning på sociala medier, där kritiker menade att den klumpar ihop flera grupperingar under en och samma mantel – våldsbejakande vänsterextremism.
 
Förutom Stiftelsen Expo, vars uppdrag är att granska rasistiska organisationer, så nämns också i FOI-rapporten organisationer som är uttalat positiva till våldsanvändning mot oliktänkande. Exempelvis Antifascistisk aktion, AFA, och Syndikalistiska ungdomsförbundet.
 
Och det är just det här som gör att Daniel Poohl på Expo är kritisk. Att det blir en sammanblandning av organisationer och begrepp i en officiell rapport utifrån ett regeringsuppdrag.”
 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6957148