Limhamns kyrka riktar hård kritik mot nya regementet på Gotland.

| 22 maj, 2018

Nu har Svenska kyrkan och Limhamns kyrka “trampat ordentligt i klaveret” så att säga när de på Twitter skriver att “Gotland befäst igen. När ska människan lära sig att krig aldrig är en bra lösning?” Detta efter att regementet P 18 på Gotland återinvigts. Löfven sade under ceremonin, “Vi försvarar vårt land!” Något som inte Limhamns kyrka tyckte, de anklagade istället i en serie tweets att Sverige och Region Gotland för att krigshetsa.

Att Svenska kyrkan inte verkar förstå att ett land som inte kan försvara sig är inget land, det är bara något som grannländerna kan trampa rakt över. Att sen krig inte är någon lösning är en helt annan sak, men att försvara sig måste ett land kunna göra utan att kyrkan ska anklaga landet för att hetsa till krig.
Jonas Persson är församlingsherde i Limhamns församling, anser inte att det finns någon problematik med att kyrkan har åsikter om politiska frågor. Han hävdar i stället att det är nödvändigt.

Han säger: “Evangeliet har med mänskliga relationer och mänskligt liv att göra, i det ingår bland annat politik. Det finns inget som säger att vi inte kan ha en teologisk hållning till den typen av frågor.”
Att det sen visar sig att han själv har en bakgrund i Vänsterpartiet säger en hel del. Han menar att partipolitik inte är någonting han, eller kyrkan tar ställning i.
Så varför tweetar då kyrkan ut om sådant som är partipolitik?
Enligt honom så får och kan “kyrkan ha åsikter om politiska frågor, men kyrkan får inte ta ställning åt höger- eller vänster partipolitiskt.”

Kyrkans ställningstagande möttes av både hyllningar och fördömanden i sociala medier, med de som ansåg att kyrkan stod för sina värderingar, till de som tyckte att det var både olämpligt och naivt av kyrkan att lägga sig i säkerhetspolitiska frågor. Efter några timmar valde kyrkan att ta bort sin ursprungliga tweet.
Jonas Persson säger: “Jag trodde inte tweeten skulle väcka så starka reaktioner. Om man ger sig in i leken, får man leken tåla. Men ibland blir leken för hård. Jag tycker diskussionen ledde till flera medvetna missförstånd, samtalet blev värdelöst och därför tog vi bort tweeten.

Detta är inte första gången Limhamns kyrka i Malmö har varit i hetluften. Efter utspel i sociala medier som ansetts vara ”okyrkliga” under Almedalen 2017 twittrade de om att ”en kvinnas fitta är skapad av Gud! Den synen står vi för”, som respons till att Region Gotland tillåtit Nordiska motståndsrörelsen (NMR) att delta i politikveckan, men förbjudit användandet av ordet ”pussy”. Enligt Jonas Persson är syftet med tweetsen att väcka intresse och reaktioner.
Han fortsätter: “Klart människor är kritiska till att vi är aktiva på Twitter. För mig är det inte märkvärdigare än att det är en typ av kommunikation. Man får acceptera att det blir starka reaktioner men meningen är inte att göra folk upprörda, utan visa vilken hållning vi har.”

Ställer mig verkligen frågande till att denna Jonas Persson kan få förbli församlingsherde?
Är det inte prästen och församlingsherdens uppgift att vara en person vilken som helst ska kunna vända sig till när man känner sig i behov av ett guds ord oavsett vilken politisk färg man än har?
Hur går det då om en Sverigedemokrat skulle söka sig till den kyrkan för vägledning, hade den fått någon eller hade den blivit bortmotad?
Är det inte dags att denne församlingsherde blir uppsträckt av församlingsprästen och även av stiftet?…

https://www.svt.se/…/limhamns-kyrka-riktar-hard-kritik-mot-…
https://www.svt.se/…/kyrkan-till-angrepp-mot-nordiska-motst…