Merit Wager – Finland. ”Någon statistik över hur stor andel av dem som konverterat som får positivt beslut finns inte, men klart är att största delen får avslag.”

Finland.

“Också 7–12-åringar ska höras i asylprocessen då det gäller familjer som konverterat till kristendomen. Enligt Migrationsverket handlar det bland annat om att garantera barnets bästa och rätt till religionsfrihet.”

http://meritwager.nu/allmant/finland-nagon-statistik-over-hur-stor-andel-av-dem-som-konverterat-som-far-positivt-beslut-finns-inte-men-klart-ar-att-storsta-delen-far-avslag/

Av Merit Wager