Katerina Janouch: Ingen frisk svensk man skryter öppet om hur han “satt en hora på plats” genom att ha våldtagit henne

Sveriges befolkning har de sista åren utökats med tusentals unga män från kulturer där synen på kvinnor, barn och HBTQ-personer skiljer sig diametralt från den syn som i modern tid rått i vårt land. Nya, för oss tidigare okända ritualer och en främmande syn på sexualitet och relationer har därför börjat sprida sig, något som skapar kulturkrockar, brutala övergrepp, förtryck, otrygghet och oro – samtidigt som ett slags förlamning från offentligheten möjliggör fortsatta problem.

Man tillåter odemokratiska, kvinnofientliga fasoner få fäste samtidigt som man fortsätter vara undfallande mot hederskultur, kvinnohat och sexuella övergrepp. Jag anser att det behövs nya krafttag i fråga om sexualupplysning – och samtidigt hårda krav och regler för dem som bryter mot den frihet och jämställdhet vi i decennier kämpat för. Vi bör införa nolltolerans för respektlöshet, kränkande tillmälen och att förtrycket av kvinnors, flickors och HBTQ-personers sexualitet tillåts pågå.

http://katerinamagasin.se/sexualupplysning-behovs-idag-mer-nagonsin/

Av Katerina Janouch