God man: ”Politikernas feghet, oförmåga att säga nej när ett nej är det enda svaret, har skapat ett samhälle med förväntningar på att alla andra än de ansvariga ska ta beslut.”

Följande text kommer från en god man för ensamkommande minderåriga asylsökande, som reagerat på texten av tidigare ämnesläraren i språk och psykologi, Tia Itkonen, under rubriken: Val 2018. Tidigare ämneslärare i psykologi och språk: ”Risk finns att man då tar på sig ett alltför stort ansvar för eleven, utöver skolresultaten, något som inte hör till i rollen som lärare.” …

Av Merit Wager

Val 2018. God man: ”Politikernas feghet, oförmåga att säga nej när ett nej är det enda svaret, har skapat ett samhälle med förväntningar på att alla andra än de ansvariga ska ta beslut.”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •