Henrik Jönsson: VÅRDSVEKET

VIDEO: VÅRDSVEKET ?

Alliansen släppte den 15:e Maj igenom Samarbetsregeringens usla förslag om att göra det dyrt för arbetstagare att få ha privata vårdförsäkringar. Med avstamp i detta gör jag en analys av destruktiva drivkrafter i politiken, och de praktiska konsekvenserna dessa har för det svenska samhället.

Av Henrik Jönsson

KÄLL-LÄNKAR:

DI om hur företagen drabbas:
https://www.di.se/nyheter/forsakringsskatt-slar-hart/

SvD om sveket mot småföretagandet:
https://www.svd.se/varfor-sviker-alliansen-smaforetagarna

SVT om den nya skatten:
https://www.svt.se/…/privat-sjukvardsforsakring-beskattas-f…

Vad förslaget kostar löntagarna:
https://www.foretagarna.se/…/sa-har-paverkas-du-av-vardska…/