Helena Edlund: Nu väntas 400 000 anhöriginvandrare

Carolin Hanna Dahlman om den imaginära godhetens konsekvenser: “Om man inte tänker på konsekvenserna av generösa regler hamnar människor lätt i svåra situationer. Många blir permanent arbetslösa. Andra hamnar i fattigdom. Kommunpolitiker och tjänstemän svettas. Och ambitiösa tonåringar kan tvingas sluta skolan.

Detta är alltså vad MP kallar ”en mer human flyktingpolitik”.”

Helena Edlund

Läs artikeln här…

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •