Illegala invandrare får vård för miljoner, kostnaderna har fördubblats sedan 2014!

| 29 maj, 2018

Svenska Dagbladet skrev igår om den galopperande kostnaden för vården av papperslösa.
Att denna kostnad har ökat kraftigt i takt med att gruppen växt, och att den väntas stiga ytterligare kommande år. Nu aviserar vissa partier att de vill begränsa rätten till vård, men enligt experter betyder den sannolikt lite för att människor blir kvar i Sverige.
Joakim Ruist, nationalekonom och integrationsforskare vid Göteborgs universitet säger: “Livet som papperslös är hårt och valet att stanna kvar i Sverige styrs inte i första hand av möjligheten till vård. Min känsla är att det har en förhållandevis marginell effekt. Beslut fattas på kort sikt och för att möjligheten till vård ska spela in måste du då ha ett pressande vårdbehov inom en relativt kort tidshorisont.”

Det var för nästan fem år sen som lagen lagen som ger personer som inte har rätt att vistas i landet, så kallade papperslösa, rätt till vård som “inte kan anstå” klubbades igenom. Det var under Reinfeldtregeringens sista skälvande tid som de och Miljöpartiet kom överens om denna lag.
Lagen innebär mer än akutvård, och eftersom vården subventioneras kraftigt kostar ett läkarbesök inte mer än 50 kronor. Så mu har kostnaderna i de tre storstadsregionerna, som enligt tidigare beräkningar står för en klar majoritet av vårdutgifterna för papperslösa okat kraftigt. De har sedan lagen infördes mer än fördubblats, från 90,2 miljoner kronor 2014 till 196,9 miljoner 2017.
Antalet som lever gömda här i Sverige har också ökat under perioden. Före det att lagen infördes uppskattades antalet till 10 000–35 000. I dag är siffran 20 000– 50 000 och jag tror dessa siffror som redovisas här är medvetet redovisade i underkant.

Andreas Bergh, docent i nationalekonomi och välfärdsforskare vid Lunds Universitet förvånar sig inte över siffrorna och han säger: “Även om det är mycket med en fördubbling är det fortfarande ganska låga belopp. Men fortsätter det att fördubblas skulle det kunna det öka till betydande summor.”
Enligt en tidigare granskning av Statskontoret så görs en majoritet av besöken i primärvården och öppenvården. Men det som kostar är framför allt slutenvård och specialistvård. Vad han däremot inte säger är att med tiden kommer kostnaderna även inom slutenvård och specialistvård att öka när dessa personer med tiden kommer att kräva sådan vård.
Nu har många partier aviserat hårdare tag mot personer som vistas i landet utan tillstånd. När det gäller vården har två partier sagt sig vilja begränsa den för personer som befinner sig i landet illegalt, det är Moderaterna och Sverigedemokraterna. Argumentet är att tillgång till denna typ av välfärd kan få personer som fått avslag att hålla sig kvar i landet, vilket riskerar att bidra till ett växande skuggsamhälle där såväl kriminalitet som svart ekonomi gror.

Andreas Bergh tror dock inte detta med indragen vård skulle få fler att återvända till sina hemländer.
Han säger: “Det har sannolikt liten betydelse. Ofta är det folk som funnits här under lång tid och de kanske, med viss rätt, hoppas på amnesti så småningom. Håller du dig gömd tillräckligt länge kan det finnas ett sådant hopp.”
Allt pekar på att vårdkostnaderna för personer som befinner sig i landet utan tillstånd kommer att fortsätta att öka. Antalet som avviker efter avslagsbeslut väntas de närmsta åren öka kraftigt; fram till 2021 handlar det om ytterligare ungefär 41 000 personer.
Andreas Bergh säger: “Det innebär att utvecklingen kan fortsätta och kanske till och med accelerera. Den ökning vi sett hittills är nog egentligen bara ett första steg.”
Statsbidraget täcker än så länge kostnaderna för vården av papperslösa i Malmö och Göteborg, men Stockholm gick 2016 och 2017 totalt ungefär 100 miljoner back.

Joakim Ruist framhåller att det inte rör sig om några särskilt stora pengar och han fortsätter: “Även om gruppen ökar är den fortfarande liten och vi pratar om väldigt begränsade välfärdstjänster. Så ekonomiskt är det naturligtvis hållbart. Sedan om man tycker att det är politiskt hållbart är kanske en större och mer komplex fråga.”
Han anser att politikerna riskerar ett “enormt förtroendetapp” med sina dubbla budskap: “Jag kan förstå att politiker känner att de har svårt att få ihop sitt eget budskap när de säger att “nu ska vi jobba hårt på att få människor att lämna landet, men om de inte gör som vi säger ska vi ge dem skola och vård”. Det är klart att det är ett problematiskt budskap.
Vad dessa personer med sina höga och fina utbildningar inte verkar förstå är att det svenska folket tröttnat på att resursmiljon efter resursmiljon läggs på att hjälpa dessa papperslösa, de som inte ska få vistas i vårt land.

Där är dessutom ytterligare en sak som dessa “experter” inte tar upp och det är riskerna med att de papperslösa kan vara potentiella terrorhot, vi får inte glömma vilka kostnader och onödigt lidande sådana handlingar utgör.
Men för min del står det klart att Joakim Ruist och Andreas Bergh inte inser att varje bortslarvad skattekrona är en stöld från den skattebetalande svensken. Att skattebetalarna är trötta på dessa välfärdstjuvarna som får vård och hjälp på vår bekostnad.
Jag har inga belägg för detta sista påståendet men jag skulle inte förvånas det minsta om både Joakim Ruist och Andreas Bergh tillhör den gruppen som stod med plakaten refugees welcome under 2015. Men som sagt var detta påstående är bara grundat på deras uttalanden i Svenska Dagbladets artikel.

https://www.svd.se/varden-av-papperslosa-har-okat…/i/senaste
https://nyheteridag.se/illegala-invandrare-far-vard-for-mi…/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •