Viktors Val: SOCIALDEMOKRATERNAS FALANGSTRIDER

– Förklarade genom TOPS

Gamla hårda S: Topsa alla medborgare

Nya hårda S: Topsa alla asylsökande

Gamla mjuka S: Fritidsgårdar är bättre än tops

Nya mjuka S: Tops är nyfascism

Gröna S: Skatt på tops

Gråa S: Tops är bra för tillväxten

Nationalistiska S: I Sverige topsar man sig

Internationalistiska S: Sverige bör leda en ny FN-kommitté om tops

EU-kritiska S: Sverige måste ha makt att topsa sina medborgare efter demokratiskt beslut

EU-positiva S: Alla EU-länder måste ta sitt ansvar för topsandet

Gamla identitetspolitiska S: Män och kvinnor ska topsas lika

Nya identitetspolitiska S: Tops är en vit fallossymbol

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •