Olle Engström : Moderaternas omsvängning ger mig upprättelse

| 31 maj, 2018

Olle Engström

Publicerat idag på Debattsidan i Borås tidning (2018-05-31)

“Olle Engström: Moderaternas omsvängning ger mig upprättelse ”

För fem år sedan (29 maj 2013) publicerades min debattartikel ”Okontrollerad invandring orsak till upploppen” på denna debattsida. Artikeln i sin helhet väckte mycket känslor. Det var också min avsikt.

Låt mig nu citera en passage ur denna text, som skrevs med anledning av rena upplopp i invandrartäta områden: ”Samhället håller på att tappa all kontroll över situationen. Vandaler och huliganer utsätter i dag hela samhällssystemet för oerhörda påfrestningar som långsiktigt kommer att få mycket stora konsekvenser.”

Syftet med mitt inlägg var att beröra, engagera och få igång en debatt om den helt orealistiska migrationspolitik, som alliansregeringen då hade slagit in på. Och som i ett senare skede togs över av den rödgröna regeringen med lika förutsägbart som katastrofalt resultat. Det var en ohållbar politik.
För en moderat politiker, vilket jag sedan länge hade varit vid denna tidpunkt, var detta högst kontroversiellt och det blev stor intern uppståndelse. Jag har dock aldrig blivit avsatt från något uppdrag, eller blivit utesluten från Moderaterna. Tvärtom signalerade medlemmarna sitt förtroende genom att välja mig som ersättare till kommunstyrelsen.

Det som är sant är att jag på eget initiativ valde att lämna Moderaterna i augusti 2014. Efter en period i Kristdemokraterna företräder jag sedan december 2017 Sverigedemokraterna.

Jag har vid otaliga tillfällen fått frågan om jag ångrar debattartikeln från 2013. I dag är det ju snarare jag som borde fråga mina före detta partivänner om de ångrar drevet mot mig. Både Moderaternas radikala omsvängning och själva verkligheten ger mig full upprättelse.

Det pressmeddelande som Moderaterna i Borås skrev med anledning av mitt ställningstagande drar ett löjets skimmer över sig, särskilt när man läser det i dag. Där stod bland annat att ”Moderaterna är tydliga med att vi vill fortsätta att föra en politik som är generös mot dem som behöver en fristad”, en politik som man sedan övergav.

Låt oss utvärdera situationen så som den har blivit. Har brottsligheten, våldet och otryggheten ökat? Ja, det rapporteras till exempel nästan dagligen om dödsskjutningar mellan kriminella gäng. Har segregationen blivit värre? Ja, antalet områden som klassas som särskilt utsatta blir fler. Är vår välfärd hotad? Ja, stora delar av våra samhällsystem drabbas av skenande kostnadsökning när fler invånare ska ta del av välfärden, men färre bidra till den.
Har asylmigrationen orsakat orimliga kostnader? Ja, för alla samhällsfunktioner, för långa hanteringstider hos Migrationsverket, kostnader för åldersbestämning, sjukvård och skola till illegala invandrare som skulle ha utvisats för länge sedan.

Problemet var alltså att jag hade rätt men vid fel tidpunkt, vilket kan vara nog så obekvämt.

En annan fråga som dyker upp nu är varför jag inte gick med i Sverigedemokraterna tidigare. Det är mycket vanligt att sverigedemokrater, i synnerhet de som har tidigare politisk erfarenhet, har en bakgrund i exempelvis Moderaterna eller Krisdemokraterna. Man hoppas i första hand att ens ”gamla” parti ska ta sitt förnuft till fånga och när så inte sker går man över till det parti som talar klarspråk och som håller en rak linje.
Jag ska heller inte sticka under stol med att jag anser att SD har utvecklats positivt.

Det är för övrigt med glädje jag noterar att Moderaterna har tagit sitt förnuft till fånga och lagt sig relativt nära Sverigedemokraterna just i migrationspolitiken. Hade man gjort det redan 2013 så hade vi ju haft en betydligt lättare situation i Sverige idag, men istället ägnade man sig åt att smutskasta den som påtalade att kejsaren var naken.

Olle Engström
(SD) Borås

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •