Joakim Ruist: “Integrationen inte misslyckad”

Det här uttalandet av Ruist, som jag förstår är genuint, visar att han inte vet vad han talar om från ett brett samhällsperspektiv, så forskare han är.

Om en välfärdsstat, med befolkning som numera är så etniskt stratifierad som i Sverige, uppvisar så stora skillnader vad gäller självförsörjning, bidragsberoende, sociala och ekonomiska skillnader, kulturella avstånd, framgång vad gäller utbildning, förmögenhetsbildning och så vidare, är “integrationen” och dess tillkortakommanden ett av de absolut allvarligaste problemen ett samhälle som det svenska kan stå inför.

Hur det utanförskapet som kanske omfattar uppåt en miljon människor hanteras framöver och ifall vi kan undkomma att det går i arv över en generation och skapar konflikter på etnisk grund kring sådant som rör ekonomi, boende, livsstilar och omvärldsuppfattning, är en ödesfråga.

Addendum:
Det kan tänkas att Ruist har en mycket snäv och därför också meningslös definition på integration som enbart ekonomi (och ett resonemang av typen att vi har “råd” med att ha så många så länge i bidragsförsörjning … men migration är mycket mer än nationalekonomi.)—

Av Thomas Gür

https://www.facebook.com/notes/thomas-g%C3%BCr/kalkyler-utan-v%C3%A4rde/466691166698035/

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •