Vi måste börja inse att hävda ramadan som en svensk tradition är att ifrågasatta just VÅRA traditioner

| 31 maj, 2018

Eddie Omar: “Ramadan är ingen svenska tradition”, så rätt han har, men det är bra ledsamt att det ens ska behövas skrivas. I slaget om vad som är våra traditioner måste det göras, om och om igen.

Det är många som känner sig extra stolta över att de lyckats få svenska politiker och samhället att hänga med på tåget att tvinga fram en förändring av våra svenska traditioner. I sin iver att göra Sverige mer islamorienterat, för det är vad det handlar om, inte om någon mångkultur,hävdas ramadan som en svensk tradition. Det är bara så fel.

Vi måste börja inse att hävda ramdan som en svensk tradition är att ifrågasatta just våra traditioner. Vi ska inte behöva motiverade det mer än så. Visst ska traditioner kunna ifrågasättas, till och med bytas ut men de ska inte göra det av rent politiska säl.

Ju mer våra svenska traditioner ifrågasätts på det här viset, desto mer kommer motsättningar att öka. Våra traditioner är viktiga för den svenska gemenskapen. Det är en del av det klister som håller ihop samhället och samhällets medborgare.

När något oinbjudet går emot traditionen för att försöka anpassa svenskheten, som i det här fallet, till islam gör man det över huvudet på svensken och på bekostnad av den svenska identiteten.

Varje gång sådant sker ifrågasätts svenskheten. Svenskheten är i allra högsta grad levande, den bor i så många av oss, och den är inte exkluderande även om man gärna vill hävda att den är det. Du kan vara muslim och dela våra svenska traditioner med oss, men kan vi göra detsamma med exempelvis ramadan? “Det finns knappats några svenskar som konverterar till islam. Det är dessutom den minst omtyckta religionen både här och i hela Europa.”

Vanliga svenskar som normalt inte funderar över svenska traditioner eller svenskhet börjar blir allt mer ilskna över detta när de ser att de tvingas acceptera traditioner de aldrig kan bli en del av eller vill ha.

Som Omar skriver: Så om svenskar firar midsommar i Somalia, så blir midsommar en somalisk tradition? Hur kan ramadan vara svenskt när en majoritet av svenskarna inte tycker så? Varför ska minoriteten stärkas på majoritetens bekostnad och deras svenskhet, det fundera jag på?

Läs artikeln av Eddie Omar här…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •