Det handlar om 9000 varav 2000 redan fått utvisningsbeslut.

Men hur många vet att det handlar även om 35 000 till som kan komma få studiemedel och studielån av staten, förtur till skolor och utbildningar men INGEN kontroll att utbildningar påbörjas eller genomförs.

Under denna vecka ska det röstas om den så kallade “Amnestilagen” som inte alls är en amnestilag. Det handlar om gymnasielagen bl.a. och tillfälligt upphävande av lagar rörande asylrätten, gymnasiestuider, YH-studier, vuxenutbildning, CSN-lån och bidrag med mera.

Hur mycket jag än vänder och vrider på lagrådets utsagor om det först inhändande lagförslaget så får får jag ingen rätsida på de ofantliga summor och antal personer som kan komma omfattas av dessa påstått “tillfälliga upphävanden” av gällande lagstiftning.

Det går inte på ett kortfattat eller enkelt sätt att bryta ned innebörden till ett begripligt sätt utan att övergeneralisera det hela med risken att låta helt förvirrad men i grund och botten handlar det om att upphäva en tillfällig ändring för en ytterligare tillfällig ändring som ska gälla över svensk lagstiftning och sätta asylrätten, domstolars möjlighet att döma och få domar att vinna laga kraft, studielån och studiestöd att betlas ut och allt utan någon form av reell tillsyn eller kontroll av de sökanden som påstås ska studera i landet.

Är detta vad svensk lagstiftning ska bli i framtiden?
En verkningslös samling dokument utan möjligheter att vare sig verkställas eller kontrolleras.

Låt oss hoppas att alla partier tar sina förnuft till fånga och säger nej till denna avart till lagstiftning.

Mikael Jörgenstam
Sverigedemokraterna i Nybro

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •