Lars Vilks – Medieteknik

 

2595: Medieteknik

Mediehantering är en sport i sig. Özz Nujen Insåg till slut att hans arroganta stil när han intervjuades av Janne Josefsson inte var så lyckad. Nu försöker han ställa saker till rätta i en artikel i Expressen. Men skadan är redan skedd. Det är utomordentligt svårt att rätta till en dålig mediebild som har fått stor spridning. I en intervju där den intervjuade sitter på den anklagades bänk är alltid en delikat situation där man inte kan räkna att frias. Men det brukar vara möjligt att hålla ställningarna om man lyckas framträda som uppriktig och sympatisk. Hade Nujen valt en sådan taktik hade han kommit undan utan något större rabalder.

Sitter man inte på den anklagades bänk är det enklare Joakim Ruists beramade intervju i Aktuellt är ett exempel på att utfrågaren inte alltid har övertaget. Ruists rapport (numera inte alltför besvärande för rättfärdighetens folk) föranledde utfrågaren att lägga till en egen spekulativ agenda. Ruist föreföll inte medietränad men lyckades väl med att hålla sig till sitt eget ämne: Jag har gjort det här, vad övrigt är, är för mig tystnad.

Man skall alltså inte angripa medierna eftersom utfallet är garanterat dåligt. Det finns undantag. Trump har förklarat krig mot medierna och det fungerar väl. Men det är ett specialfall. Han vet om att han i stort sett enbart för negativ respons för det han gör. Lika bra att göra det ännu värre. Så har vi fått den Trumpska inflationen: Dagens Trump är vad mottagarna förväntar sig och det hjälper inte att ständigt lägga fram skandaler som man försäkrar kommer att leda till hans avgång. Till slut blir det inte mycket effekt.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •