Ny rapport: Kvarts miljon äldre svenskar riskerar fattigdom!

| 4 juni, 2018

En ny alarmerande rapport har nu kommit från Pensionsmyndigheten idag. Det rör sig om hur många över 65 års ålder som ligger under gränsen för fattigdomsrisk. Äldre med låga inkomster brukar i medier benämnas ”fattigpensionärer”. Dock använder inte Pensionsmyndigheten termen fattigdom i sin nya rapport, de använder begreppet ”relativ, låg ekonomisk standard”.
Ole Settergren, chef för analysavdelningen på Pensionsmyndigheten uppger att: “Kvinnor, ensamstående och de äldsta inom åldersgruppen över 65 år, löper en större risk för att hamna under inkomstgränsen för relativ låg ekonomisk standard.
Huvudorsaken är en kombination av låga inkomstgrundade pensioner och låga boendekostnader.”

Det var enligt Pensionsmyndigheten 245 000 personer (12,1 procent) 65 år eller äldre som låg under gränsen 2017. Andelen kvinnor (15,2 procent) var betydligt högre än männen (9,0 procent), enligt rapporten. Gränsen för ”relativ låg ekonomisk standard” låg under 2017 på 12 100 kronor i månaden efter skatt och bidrag. För ensamstående innebär det en inkomst på 12 100 kronor. För sammanboende utan barn ska makens och makans sammanlagda inkomst efter skatt och bidrag uppgå till minst 18 300 kronor i månaden efter skatt och bidrag. Eurostat, den Europeiska statistikmyndigheten, har gjort beräkningar som visar att andelen äldre med ”relativ låg ekonomisk standard” är högre för Sverige jämfört med de övriga nordiska länderna. I övriga Norden minskar dessutom den gruppen. Den utvecklingen ser inte Pensionsmyndigheten i Sverige. Andelen i Sverige ligger nära EU:s ländernas genomsnitt, uppger Pensionsmyndigheten.

Ole Settergren fortsätter: “Grundskyddet för äldre har stor påverkan på den ekonomiska standarden för äldre med låg inkomstgrundad pension. En nackdel med att höja grundskyddet är att det minskar det privatekonomiska utbytet av att arbeta mer.”
Enligt Eurostat har Sverige en ännu högre andel personer över 65 år under gränsen för fattigdomsrisk. Eurostat uppskattar andelen i Sverige till 17 procent istället för cirka 12 procent i den svenska beräkningen.
Skälet till detta är att Eurostat använder OECD-skalan medan Sverige använder en nationell skala framtagen av SCB.

Jag själv är inte med i denna statistik än, för jag tillhör dem som lever på det som förr kallades förtidspension som de döpt om ett antal gånger men som heter numera sjukpenning. Men jag vet vad det är att leva på en inkomst under 12 100 kronor efter skatt och bidrag och det är inte någon dans på rosor, speciellt inte om man har medicin att betala, doktorer att besöka. Är det sen gud bevare att man behöver besöka en tandläkare för att laga ett hål, då havererar ens ekonomi totalt. Då får man antingen ha ont eller leva på luft den resterande delen av den månaden.

Men vad gör vår regering åt detta?
Jo, de lovar stort men håller inget. Den sista höjningen fick jag behålla ca: 50 kronor av när skatten var betald och jag känner dem som efter pensionshöjningen fått mindre i plånboken. Det är detta som regeringen kallar för höjning. Sen har det åren innan varit en försämring av pensionerna bara för att pensionsspärren slagit till. Men för det så har inte matpriserna stannat av, inte heller har hyrorna stoppat eller minskat, så i det reella har nog nästan alla pensionärer fått en minskad inkomst. På vissa ställen så har det gått så långt att pensionärer hamnat ute på gatan, på andra ställen så får de plocka burkar eller sälja de hemlösas tidning. Detta är vardagen för många pensionärer, även om de inte är ålderspensionärer.

https://www.svt.se/…/ny-rapport-kvarts-miljon-aldre-svenska…
https://www.svt.se/…/s-kritiseras-for-att-inte-prioritera-d…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •