Regeringen vill satsa 700 miljarder på järnväg, sjöfart och vägar i landet!

| 4 juni, 2018

Idag presenterade regeringen sin plan för svensk infrastruktur, De vill satsa 700 miljarder på att bygga eller rusta upp vägar, farleder och järnvägar de närmaste tio åren. Det var infrastrukturminister Tomas Eneroth och klimatminister Isabella Lövin som gjorde det.
Lövin sade i samband med presentationen: “Utvecklingen av transportsystemen är en mycket viktig del för att klara målet att Sverige ska bli världens första fossilfria land.”

SVT har granskat den svenska järnvägen och kunnat visa att det hittills i år varit över 7 200 fel på järnvägsväxlarna i Sverige, snart lika många som under hela förra året, enligt statistik från Trafikverket som SVT Nyheter tagit del av.
Dessutom har svensk tågtrafik försämrat både punktlighet och säkerhet jämfört med flera europeiska länder, enligt en topplista som ett internationellt konsultbolag presenterade förra året. Så frågan är om denna satsning kommer att räcka, eller det blir som vanligt med denna regering att det är mycket prat och lite verkstad.

Den plan som regeringen nu presenterade idag innehåller en mängd olika projekt över hela landet. Bland de större märks Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå, utbyggnad av Sydostlänken, flera investeringar i slussar och farleder och mötessepareringar på vägar med låg säkerhetsstandard, till exempel på E20 mellan Örebro och Göteborg.
125 miljarder kronor satsas på drift och underhåll av järnvägar, 164 miljarder till drift och underhåll av statliga vägar samt 333,5 miljarder till utveckling av transportsystemet.
Planen gäller tiden fram till 2029, och mycket kan hända innan dess, men infrastrukturministern vågar lova att projekten kommer att komma igång.
Eneroth säger: ” Det här kommer att bli av. Och det här är bara början.”

Lövin tillägger: Den nationella planen bidrar också till ett stort antal bostäder.”
Den så kallade Sverigeförhandlingen har redan tecknat avtal med kommuner i de tre storstadsregionerna om statlig medfinansiering av satsningar på kollektivtrafik och cykling. Kommunerna har å sin sida åtagit sig att bygga drygt 190 000 bostäder.
Det kommer även avsättas pengar för att analysera förutsättningar för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Analysarbetet beräknas pågå mellan 2018 och 2020. Däremot finns inga beslut i planen om hur det blir med satsningen på nya höghastighetståg. Den frågan förhandlas just nu mellan de rödgröna partierna och allianspartierna.

Nu är det frågan om dessa 700 miljarderna räcker till allt det regeringen vill göra med dem, för med tanke på att det redan varit över 7 200 fel på järnvägsväxlarna i år så är det nog frågan om 100 miljarder räcker. Inte om man tänker på att pengarna också ska räcka till både sjöfarten och vägunderhållet. För våra vägar behöver mer och mer underhåll för vart år desto sämre material som används som beläggningsmaterial.
Sen är där den frågan om passagerarna på järnvägarna orkar med mer förseningar, inställda tåg och tåg som stannar ute på linjerna?
För när man läser relaterade artiklar så kommer en upp om att
växelfelen retar upp tågpendlare och tröttnar dessa så kommer de förr eller senare övergå till ett mer säkert transportsätt.

Och ser man på ökningen av växelfel per månad från i fjol till i år så har antalet fel nästan fördubblats från 750 fel per månad i fjol till drygt 1400 fel nu i år. Under hela fjolåret var felen 8996 stycken, hittills i år är de redan uppe i 7241.
Så hur länge arbetspendlarna orkar med alla förseningar och inställda tåg, hur många gånger ska de behöva kliva av längs banan innan de flyr järnvägsnätet?
Det är någon denna regering har att ordna upp, eller kommer de att skjuta på det till efter valet så den nya regeringen får fullt upp redan från första dagen. Där är många frågor men ytterst få svar att få.
Det jag personligen hoppas på är att någon högre regeringspolitiker råkar ut för ett stopp längs något järnvägsspår så det drabbar de som är skyldiga till förfallet.

https://www.svt.se/…/regeringen-vill-satsa-miljarder-pa-jar…
https://www.svt.se/…/kraftig-okning-av-vaxelfel-pa-jarnvage…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •