Integration med barn som insats… fortsättning

| 12 juni, 2018

Apropå mitt inlägg om förskolan i Sjöbo, där nyanlända får arbeta, trots att föräldrar protesterat, skriver Björn Karlsson så här:

Jättebra och väldigt viktigt inlägg Madeleine.
Det är mer än hårresande att sk nyanlända ska få arbeta med barn som orsak till att dessa ska lära sig språket och integreras. Ett generalfel i alla möjliga rutiner.

Precis som Madeleine skriver så krävs utdrag ur belastningsregistret på andra som ska arbeta inom barnomsorgen.

Med största självklarhet ska kraven på de som arbetar med våra barn vara mycket höga, dels ur säkerhetssynpunkt, dels med godkänd bra utbildning och givetvis total kontroll på identitet med ålder. Det är det minsta man kan kräva.

Tyvärr så försvinner all logik, kontroll och rutiner i den iver som är att vara politiks korrekt. Med största självklarhet ska rutiner och krav på säkerhet och utbildning råda gällande våra barn i barnomsorg och på skolor.

Som Madeleine slutligen skriver så kan man undra varför inte samtliga föräldrar flyttat sina barn? Det är en väldigt bra fråga. Jag är själv småbarnsförälder och skulle omedelbart ta bort mitt barn ifrån den förskolan. Mitt barn är mitt ansvar!

I dessa integrationsfrågor måste vårt säkerhetstänk vara på högsta nivå för vi har haft så enormt öppna gränser utan kontroll, vi har nyligen haft ett avskyvärt terrordåd och dessutom fick 9000 sk ensamkommande chans till omprövning. Trots man inte uppgett riktig ålder, trots att identiteten är ytterst osäker och man har egentligen ingen aning om vilka det är.

Detta samhällsbeteende med att alltid vara ”politisk korrekta” får inte på något sätt utesluta regler, lagar och krav. Så att sätta okontrollerade personer inom barnomsorgen ska vara helt omöjligt!

Tack Björn, för din kommentar.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •