Bianca Muratagic: Medianinkomst per år för kvinnor i Rosengård: 0 kr

| 13 juni, 2018

Medianinkomst för kvinnor i Rosengård per ÅR: 0 kr
Män per ÅR: 18.900 kr

I södra Malmö (Rosengård, Lindängen och Nydala) uppger nästan hälften att de känner sig otrygga när de vistas ute i det egna bostadsområdet på kvällen.

I början på 1970-talet hade den judiska församlingen i Malmö närmare 3 000 medlemmar. En siffra som i dag ligger på cirka 450 medlemmar. Både synagogan och församlingshuset har blivit bunkrar, försedda med kameror, staket och slussar i Malmö.

Skandinaviens största salafistmoské är byggd i Malmö. Finansiärer: Qatar. 30 miljoner kr.

Av Bianca Muratagic

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •