Merit Wager: God man för icke minderårig afghansk ung man: ”Gymnasielagen gör mig rasande!”

| 15 juni, 2018

God man för icke minderårig afghansk ung man: ”Gymnasielagen gör mig rasande!”

En god man för en afghansk ung man som visade sig inte vara minderårig, men som den gode mannen har fortsatt att ha kontakt med, har varit på informationsmöte med Migrationsverket för dem som kommer i kontakt med asylsökande. Han skriver:

Gymnasielagen gör mig rasande!

Jag förde en hetsig diskussion med en ung sympatisk man som representerade en myndighet. Han tyckte frågan om ”afghanamnestin” var svår och antydde försiktigt att de måste få en chans.

”Få en chans!?”, replikerade jag. Vad då ”få en chans”? Inget är svårt om regeringen och alla andra hade följt vad utlänningslagen säger. Basta!”

Jag besinnade mig och insåg att jag kan inte fara ut mot den stackars mannen som förutom att vara sympatisk verkade vara totalt okunnig om vad asylpolitiken ställt till. Det var hans okunnighet som gjorde mig ilsk. I mina kontakter med Migrationsverket finns inte antydan till varken okunnighet eller naivitet hos personalen. Alltid strikt och korrekta i sin information.

Det finns godemänaktivister också. Några ojar sig över omänskligt liiidande för baaarnen. Och för dem själva som gode män. Då skäms jag som god man av att höra deras kortsiktiga stuprörstänkande.

När lagen träder i kraft kontaktar jag rektor på XX gymnasium för att höra om de har fått mer information och kan ge min huvudman en studieplan.

Kommentar: Flera gymnasier i kommunerna runt omkring där den gode mannen bor har sagt att de inte kommer att ta emot dessa personer… Och det är ju, som jag påpekat tidigare också men ingen verkar ha förstått eller tagit upp, inte skolplikt när det gäller gymnasiet så ingen kan tvinga gymnasier att ta emot elever – allra minst sådana som är betydligt äldre än övriga elever och som inte har erforderliga kunskaper. Men så långt tänkte inte de kortnästa, förstås. Konsekvensanalys är inget att bry sig om när man vill visa sin ”medmänsklighet”.

Läs också:
• Val 2018. God man: ”X kommun säger nej till att personer som är asylsökande och över 18 år får studera på gymnasiet. Det är samsyn med kommunerna i Y och Z som fattat samma beslut som X. Samma regel gäller SFI.” – 7 juni 2018

•  Val 2018. ”Jag har sällan avskytt ett politiskt beslut så mycket som detta.” – 8 juni 2018

Läs originalartikeln här…

Merit Wager offentlig

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •