Henrik Jönsson: Vad händer när ett politiskt projekt plötsligt går 66 miljoner över budget, och vad kan man göra åt det?

| 16 juni, 2018

? ARTIG AKTIVISM: Urspårade spårvagnar i Lund

Vad händer när ett politiskt projekt plötsligt går 66 miljoner över budget, och vad kan man göra åt det? I universitetsstaden Lund har spårvagnarna spårat ur, och jag tar avstamp i detta för en diskussion om aktivism, politik och andra människors pengar.

——————————-

Överklagande
Undertecknad vill ha prövat lagligheten i beslutet av regionstyrelsen i Region Skåne den 31 maj 2018,
§ 115 Upphandling spårvagn Lund – Avrop av medel, regionens diarienummer 1703670.
Det handlar om upphandling av spårvagnar avsedda för den nya spårvägen i Lund. Genom tidigare
beslut i regionfullmäktige var investeringskostnaden satt till 231 miljoner. Regionstyrelsen beslutade
nu att tilldela 297 miljoner ur investeringsbudgeten. Det vill säga nära 40 procent mer än ramen.
Min uppfattning är att en ram som satts av regionfullmäktige bara kan ändras av regionfullmäktige.
Det handlar om en stor investering inom ett strategiskt viktigt område. Regionen står samtidigt inför
mycket stora investeringar vilket gör det otroligt att en omfördelning inom investeringsbudeten kan
göras.
Jag yrkar alltså att förvaltningsrätten
a) Upphäver regionstyrelsens beslut och
b) Meddelar inhibition av beslutets verkställighet intill beslut fattats.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •