Den 20 juni kan internet förstöras – svenska EU-parlamentariker ovilliga att svara på frågor

| 20 juni, 2018

Max Andersson (MP) säger nej till dumheterna.

Det finns flera aktörer som går till angrepp mot den demokratiska folkrörelsen – medborgarjournalistiken. Självklart handlar det om att medborgare med patos och kunskap är ett hot mot etablerade medier. Det har väldigt ofta visat sig att just medborgarjournalisten avslöjat rena lögner, ibland även rena omskrivningar syftade till att beskriva en negativ utveckling i positiva ordalag. En sådan lögn är exempelvis alla vinster Sverige gör genom invandringen.

Metoderna för att stoppa dem som utmanar de “sanningar” etablerade medier kablar ut är att ofta använda den klassiska guilt-by-association. Om du inte ärar, predikar eller tror på den “värdegrund” som PK-isterna stakat ut, är du nazist, fascist och inhuman. På så sätt har man lyckas “förbjuda” medborgare att ställa obehagliga frågor, skriva texter som motsäger det som värdegrundsfascisterna hävd, eller inte ärar den fina värdegrund som är “sanningen”:

Under parollen; är du inte med oss, är du vår fiende. Så länge har andra styrt vad som får sägas, vem som får säga vad och hur det får sägas. Det är oroande men framför allt är det farligt. Det har blivit en grogrund för misstänksamhet och hat. Det som vi tidigare kände igen som vårt demokratiska kompass har omvandlats till censur och kontroll.

Europaparlamentets och Rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden tar detta ett steg längre. Nu vill man komma åt det fria internet. I artikel 11 skriver man att om man postar en länk till en nyhet på Facebook eller Twitter, med tillhörande bild och brödtext kan dessa, om Europarlamentet för som de vill, få dessa upphovsrättskyddade. Det innebär att den som publicerar en sådan länk kan komma tvingas betala en licensavgift. Som medborgarjournalist finns sällan de ekonomiska möjligheter som skulle behövas för att betala en sådan licensavgift. Det fri internet och därmed det fria ordet stryps då via lagen.

Om det här lagförslaget går igenom kommer nystartade företag, eller skribenter som du och jag, som inte ens har råd att prenumerera på dagstidningar, tystas och monopolet kommer vara de stora medieföretagens.

I en demokrati borde medborgarjournalister och mindre nystartade medieföretag finnas som en motvikt till alla de särintressen som finns hos de stora medieföretagen. En slags garant om man så vill.

En brist på medborgarjournalistik kan få allvarliga konsekvenser, inte minst därför att förtroendet för etablerade medier minskar. Medborgarjournalister behöver dessutom inte svara inför någon annan än sina läsare.

Journalister som inte behöver oroa sig eller förhålla sig till obekväma medborgare som granskar kan med andra ord härja fritt utan att riskera någonting. De kan utan vidare skriva sin omskrivningar, sprida fake news och desinformation.

Det skulle innebär att viktigt deltagande konstruktiv diskussion, relevant kritik och granskning skulle lysa med sin frånvaro eftersom medborgarna inte skulle ha annat att förhålla sig till än den förhärskande “sanningen”. Folkliga analyser behövs, liksom nya tankar hämtade direkt från den verklighet som beskrivs. Risken är står att Sveriges medielandskap drastiskt kommer förändras och det i en negativ riktning.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •