Merit Wager: Val 2018. Migrationsverket om ”Nya gymnasielagen 1 juli – 30 september” + lista över hur varje enskild riksdagsledamot röstade den 7 juni.

| 25 juni, 2018

 

För att ansvar ska kunna utkrävas av dem som röstade för den så kallade ”gymnasielagen” den 7 juni 2018, där en orättvis, slarvig lag som går emot allt vad sunt förnuft, normal rättskänsla och vad samtliga experter på området tagit avstånd från och även ovanligt starkt kritiserat, bifogas en lista som sammanställts över hur samtliga närvarande riksdagsledamöter röstade. Med namn och partitillhörighet.

Klicka på bilden för att ladda ner rapporten.

Så här informerar Migrationsverket, som mitt i sommarsemestermånaderna tvingas ta sig an den mängd av ansökningar som kommer att komma in med anledning av den oansvariga lagen:

 

 

För att få uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen ska följande villkor vara uppfyllda:

 • Du ansökte om asyl första gången den 24 november 2015 eller tidigare.
 • Du registrerades som ensamkommande barn vid ansökan och blev anvisad till en kommun som skulle ordna ditt boende.
 • När du fick beslutet om utvisning var du 18 år eller äldre.
 • Du fick vänta mer än 15 månader på att få ett beslut.
 • Du fick ditt beslut om utvisning den 20 juli 2016 eller senare.
 • Du studerar, eller har studerat och har för avsikt att studera på gymnasienivå i Sverige.
 • Du ska befinna dig i Sverige när du ansöker.

Migrationsverket kommer också kontrollera om du har begått något brott eller om det finns något som pekar på att du skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk.

Du som fortfarande väntar på ett beslut i ditt asylärende kan också omfattas om du får ett avslag på din ansökan och uppfyller alla villkor.

Kommentar: ”Det ska fan vara teaterdirektör” (eller Fan må vara teaterdirektör”) är ett bevingat uttryck ur komedin Ett resande teatersällskapsom skrevs år 1848 av August Blanche. ”Det ska fan vara generaldirektör för Migrationsverket” kan bli ett nytt sådant. För det måste vara en av de svåraste och mest utsatta posterna i detta land. Och den här vansinniga lagen, som drivits och pressats fram i strid med all expertis, kan inte vara lätt för Migrationsverket att hantera.

Att på tre månader, varav två sommar- och semestermånader, ta emot uppåt kanske 9000 ansökningar – många kommer säkert att vara ofullständiga och kräva kompletteringar – är en omänsklig uppgift. Och att veta att när man av ansvarslösa politiker – socialdemokrater, miljöpartister, vänsterpartister, centerpartister och några liberaler och kristdemokrater – tvingas utreda och fatta beslut i ärenden som redan utretts och fattats beslut i – så blir andra, kanske bland dem sådana med verkliga asylskäl, lidande. För de får vänta längre när de afghanska männen ska tas in i landet via den här gräddfilen i strid med allt vad ”likhet inför lagen” heter och utan någon som helst respekt för experters utlåtanden om att lagen är tillkommen på ett oacceptabelt sätt.

Här kan man läsa Migrationsverkets information om Nya gymnasielagen 1 juli till 30 september och ett antal relevanta frågor och svar på dem.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •