Henrik Jönsson: MILJÖPARTIETS SKANDALER

| 14 juli, 2018

? MILJÖPARTIETS SKANDALER: MP prioriterar miljöfrågor, och blev snabbt den svenska journalistikens favoritparti. Enligt Kent Asps public service-partisympatiundersökning från 2011 sade sig över 40% av SVT:s journalister sympatisera med Miljöpartiet. Detta är mer än alla de borgerliga partierna tillsammans.

I någon mån påverkar rimligen stora sympatiövervikter av denna typ den journalistiska granskningen, och det Miljöparti som 2014 slutligen nådde regeringsmakten tillsammans med Socialdemokraternas samarbetsregering var påtagligt ovant vid att synas i sömmarna.