Tino Sanandaji om Afghanamnestin

Afghanamnestin är så undermålig att även Migrationsverket nu stoppar tillämpa den av rättssäkerhetsskäl. Det är tecken på ordning och reda i svensk asylpolitik att tio ensamkommande som hade tur att behandlas först hann få uppehållstånd genom en olaglig lag, beslut som inte går att överklaga. Dagens Juridik: ”10 av 4 000 har fått stanna – men nu stoppar Migrationsverket tillämpningen av gymnasielagen…Detta efter att migrationsdomstolarna i Malmö och Stockholm har bedömt att det inte går att tillämpa lagstiftningen”

Catarina Kärkkäinen skriver i SVD: ”Om lagen fortsatt hade tillämpas av Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen hade gjort samma bedömning som domstolarna hade vi i höst kunnat befinna oss i en situation där 4000 personer hade haft grundlagsstridiga uppehållstillstånd”

Trots svidande kritik från Lagrådet och andra remissinstanser klubbade riksdagen igenom en amnesti som inte var förenlig med lagen. Det är första gången detta händer, och avslöjar en radikalism Sverige aldrig tidigare upplevt. Invandringsfanatiker ser migration som helig och överordnad alla andra principer, en blind övertygelse som påminner om Knutbysekten.

Trots att Annie Lööf har juristexamen gjorde Centerpartiet att lagen ännu mer extrem än regeringens version genom att ta bort krav på identifikation. I sin första deal med S och MP har Centern har redan skapat enorm oreda och förvandlat asylsystemet till en cirkus. Hur mycket mer kaoz kommer drabba Sverige om Centerpartiet blir vågmästare och får makt att styra i fyra år?

Av Tino Sanandaji

Läs artikeln här…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •