Svt :s politikerdebatt om hur man skall komma tillrätta med gängkriminaliteten blev samma skåpmat som för 20 år sedan.

Efter 20 år så stor fortfarande våra politiker och myndigheter handlingsförlamade hur man skall komma tillrätta med gängkriminaliteten. Mer poliser, högre löner, sociala insatser där skolan fortfarande är lika aktuell att göra seende för problemen, osv. Har vi inte hört det förut? 

Inte så lätt att kunna före en integrationspolitik värt namnet när man inte har en aning om förhållandena i de bostadsområden som är mest drabbade av politikernas obefintliga politik för att komma tillrätta med problemen. De som av olika anledningar tror sig veta hur de ser ut i våra utanförskapsområden bor inte där, det gäller både politiker och kultureliten som tror sig veta hur samhället gestaltar sig i områdena. Medan de boende i intervju efter intervju beklagar sig över förhållandena i förorterna där de känner en allt större oro för sig och sina barns säkerhet.  Affärsinnehavarna I områden har börjat att ge upp och stänger igen sina butiker efter alla rån och hot. Narkotikan flödar i allt lägre åldrar och polis och socialtjänsten står maktlösa inför situationen.

I minst 20 års tid har man varit informerad om utvecklingen och tillståndet i utanförskapsområdena som ökat i antal allt eftersom man tagit in fler flyktingar. Kriminella har tagit över och där man skrämmer folk till vittnestystnad. Gårdagen debatt i SvT om hur vi skall komma tillrätta med den ökade kriminaliteten framgick det tydligt att det är samma gamla skåpmat som politikerna kommer med som de sista tjugo åren.

Det var en tid då politikerna och media la locket på för att inte lägga bränsle på de så kallade invandrarfientliga strömningar som  påpekade konsekvenserna för den naiva invandringspolitiken. Det var först när utländsk media började intressera sig för situationen som man började få upp ögonen och ta till sig vad som händer i våra utanförskaps områden som våra politiker skapat med sin invandrarpolitik.

Men fortfarande så hör man hur det etablerade politiker etablissemanget som har ansvaret för den politik som ställt till konsekvenserna försöker bagatellisera utvecklingen och kallar de som påpekar situationen för att talar illa om Sverige. Det är nog inte Sverige man talar illa om utan de politiker som ställt till med situation vi nu upplever runt om i landet. Det går inte att gömma sig bakom Brås statistik och låtsas som att svenskarna aldrig har varit tryggare i sin vardag. Samtidigt som vi läser om en stigande oro i utanförskapsområdena, samtidig som de sluta att anmäla brott för man vågar inte vittna, samtidigt som narkotikan går allt lägre ner i åldrarna, samtidigt som våldtäkter både bland kvinnor och män har ökat explosionsartat, samtidigt som polisen blir allt sämre att klara upp brott där det nu har visat sig att det är i princip helt riskfritt att begå vissa brott med polisens uppklaringsstatistik i bakhuvudet.

Tyvärr så visade SVT:s politikerdebatt att våra politiker har inte så mycket att komma med för att klara av situationen. Samtidigt som vi läser att den naiva invandringen fortsätter där man förväntar sig nya 50 000 invandrar i år som skall integreras, få bostäder, arbete.  Hur vore det om man först såg till att de som befinner sig i landet får drägliga förhållanden för att klara upp sin livssituation eller som den invandrar taxichauffören sa till Alice Teodorescu  ”Jag jobbar hårt, betalar skatt, men vågar inte låta barnen leka ute på gården. Skottlossningar, explosioner, gruppvåldtäkter, rån och gäng som sprider skräck. Varför bor ingen av våra politiker här så de kan få uppleva vilket kaos de skapat?” Vidare uttryckte han oro över att han till utseendet såg ut som många av de som skapade problem i hans forna bostadsområde vilket ledde till att människor han mötte ute i samhället riktade sina misstankar också mot honom: ”Ut med dem som missköter sig så att vi som gör rätt för oss ska slippa drabbas”, förklarade han utan omsvep.

Men så får man väl inte säga för den är väll invandrafientligt och till gränsen att vara rasist även om rösten kommer från en invandrares intryck hur han upplever att bo i Sverige.

Av Tommy Norum

Originalinlägg här…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •