Säkerhetsforskaren: ”Nio åtgärder som tar bort gängen från svenska städer”

| 15 augusti, 2018

I ett debattinlägg angående bilbränderna så skriver Jan Kallberg Professor i statsvetenskap och säkerhetsforskare, verksam i USA att: ”Bilbränder ger inga pengar, men status. En försmak av gängvärlden kan vara som en första löneutbetalning. Det handlar inte om civilsamhälle, fritidsgårdar och nolltolerans mot att kasta godispapper, utan om att slå sönder de kriminella gängens affärsmodell”.
Efter den senaste bilbrandsvågen, som är en laglös samhällsutmaning och liksom andra ungdomsbrott kan vara ett insteg till gängkriminalitet, börjar rikspolitiker nu vädra morgonluft till positionering.
Men fortfarande tar man inte i kärnproblemet: Att gängkriminalitet ger status och inkomster.

Det är ointressant om Anna König Jerlmyr och de Nya Moderaterna säger sig inte ge vika för kriminella gäng eller ej (Dagens Samhälle juli, 2018) – för de föreslagna åtgärderna är helt otillräckliga.
Anna König Jerlmyr lyckas inte ta sig ur den postmodernistiska gropen utan ser gängmedlemmar som ungdomar som hamnat lite snett och återvänder till ett känt svenskt politisk territorium. Den enda effektiva åtgärden som föreslås är att man straffas för samtliga handlingar vid en tidpunkt – och inte bara för den värsta handlingen som det är idag.
Det finns en betydande internationell erfarenhet av hur man som samhälle bryter ner gängkriminalitet – men detta återfinns inte i det svenska politiska samtalet.

Det går inte att rehabilitera de som aldrig varit habiliterade.
Den svenska debatten ser inte vad gängen är – en form av kriminellt företagande som ger betydande inkomster, social status i annars marginaliserade grupper. Och med efterföljande attraktivitet hos det motsatta könet genom köpkraft och status.
Torbjörn Forkbys resonemang på SVT Opinion om att förstå och förhindra gängkriminalitet bygger på intervention vid tidiga år – vilket jag håller med om – men det är för sent när de väl är i gängkriminalitet. Det fungerar upp till kanske 14-16 års ålder.
Bilbränder ger inga pengar, men status. En försmak av den yrkeskriminella gängvärlden kan vara som en första löneutbetalning.

Problemet med de kriminella gängen är att de är 16-40 år gamla individer, som ibland tjänar flera hundratusen kronor i månaden svart på kriminell aktivitet. Därtill kommer efterföljande wannabes, status och groupies.
I klartext: vuxen gängkriminalitet är för många en så bra inkomstkälla att även om vi utnämnde gängmedlemmar till ambassadörer, statsråd och regeringsråd skulle de få gå ner i köpkraft.
Punkten för när en annan livsbana var attraktiv är redan passerad. Jag köper Forkbys resonemang fram till mitten på skolans högstadium, sedan börjar det bli för sent.
Det handlar inte om civilsamhälle, fritidsgårdar och nolltolerans mot att kasta godispapper – utan den enda effektiva vägen att bli av med de kriminella gängen är att slå sönder deras affärsmodell.

Jag ser tre attackvinklar:
Förstör deras möjligheter till inkomster
– Bryt upp deras lojaliteter
– Förgör deras status

Allt annat är brus.

Jag ger nio åtgärder som effektivt skulle ta bort gängen från svenska städer:

1. Erbjud 50 000 kronor kontant till dem som anonymt anmäler illegalt vapeninnehav och detta leder till dom. Då är det slutviftat med vapen från BMW. Det bryter upp lojaliteten.

2. I USA säger man ”follow the money” – öka samkörning och kontroll av offentliga register för gängmedlemmarnas närstående för att lokalisera var de parkerat vinsterna från kriminell verksamhet. Nyttja Skatteverket till att få fram svar, eventuellt sköntaxera och utmät – och var beredd att utmäta tillgångar i utlandet.

3. Samordna mellan a-kassa, Försäkringskassan, kommun och andra myndigheter att fastställd kriminell inkomst avbryter bidragsutbetalningar. Sammanför samboende som falskeligen separerat i folkbokföringen och nyttja den taxerade kriminella inkomsten för att omvärdera bidrag.

4. Öka avståndet mellan hemorten och fängelsevistelsen även om det skulle innebära byggande av en riksanstalt i Karesuando. Idag kan fängslade gängmedlemmar behålla sin status när deras wannabes och flickvänner kan komma och gå på frekventa besök. Fängslad gängmedlem går från megastar till förlorare.

5. Tillåt inga personliga kläder, skor, accessoarer eller smycken som kan indikera status i fängelsemiljö utan fokusera på fängelseuniformer designade som albanskt 60-talsmode med texten ”Tillhör Statsverket”. Låter löjligt – men du blir förvånad hur det stör gängmedlemmar eftersom de nekas visa status.

6. Brottsverktyg, oavsett art, i de kriminella nätverkens verksamhet förverkas och säljs av staten till förmån för Brottsofferfonden. Vare sig det är bilar, bostadsrätter, mobiltelefoner eller datorer. Förstahandskontrakt på lägenheter överförs till kommunens bostadskö.

7. Avskaffa förtidsfrigivning för alla utom förstagångsdömda som uppför sig väl. Inse att det kan handla om förvaring.

8. Ett trendbrott – tillåt åklagare erbjuda straffrabatt för gängmedlemmar som vittnar mot andra kriminella.

9. Ytterligare ett trendbrott – tillåt polisen att göra brottsprovokation.

Endast genom att slå sönder de kriminella gängens affärsmodell och undergräva status kan man komma tillrätta med problemet.
Allt annat är bara fagert tal.

När man läser denna debattartikel och när man innan hört vilken anfallsvinkel Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har angående detta jätteproblem så förstår man att de aldrig kommer att hitta en lösning på det. Likaså är det för polisens del då de styrs just av dessa politiker i vad de får och inte får göra. När det gäller Sverigedemokraterna så tror jag de hade vågat sig på en annorlunda infallsvinkel men så länge de övriga partierna inte vill ens tala med Sverigedemokraterna så får de aldrig en chans att visa detta.

Det är alltså skrämmande vilken naiv syn både politikerna och polisen har när det kommer till ungdomsbrottsligheten, när polisen tar någon under 15 år så är den inte straffmyndig och måste släppas, det enda de då kan göra är att låta socialtjänsten ta över ärendet och låta dessa utreda vad som behöver göras.
I socialtjänsten sitter där sen någon (ofta en kvinna) och ynkar över dessa förbrytare. Tycker synd om dem, säger att så får ni inte göra och ber dem lova att inte göra så igen innan de släpps ut i det fria igen och tillbaka till samma kriminella gäng igen.

Vad är det för straff, likadant gäller det när sådana är “mulor”, bär narkotika från plats till plats, inte ens då får de något straff.
Nä, gör som Jan Kallberg säger i sitt niopunktsprogram så kanske det kan bli ett slut på denna gängkriminaliteten som gör att där sitter smågangsters och tjänar stora pengar på andras kriminella gärningar.
Ta och betala angivare, följ pengarna och se vart de tar vägen, se efter om de är berättigade till bidrag som kommunen och staten betalar ut, försvåra för de gängmedlemmarna som sitter i fängelse att hålla kontakten med sina följare, inför obligatorisk fängelsedress så som de har i USA och förbjud även personliga smycken på fängelserna, avskaffa förtidsfrigivning och straffrabatter för ungdomar, ge straffrabatter för tjallare och tillåt brottsprovokation.
Då kanske det kan bli lugnare och säkrare runt om i Sverige.

https://www.svt.se/…/jan-kallberg-om-kriminella-gang-och-bi…
https://www.svt.se/…/polisen-ett-60-tal-bilar-som-har-brunn…
https://www.svt.se/…/kristersson-m-det-gor-mig-faktiskt-ras…
https://www.dagenssamhalle.se/…/jag-ger-inte-vika-gangen-sk…
https://www.svt.se/…/professorn-sa-kan-gangkriminalitet-for…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •