Merit Wager: Inte många rätt i de här uttalandena… Asylhanteringen ska inte bygga på vad partiledare tycker är rimligt eller orimligt.

Klicka på textrutan för att komma till partiledardebatten. Replikskiftet i vilket nedanstående yttras, börjar ca  24.30 in i programmet.

Det finns många tillfällen då man tänker att ”nu är väl ändå botten nådd”. Ett sådant tillfälle, då ännu en botten nåddes, var när jag hörde följande sägas av Annie Lööf, Centerpartiet, i partiledardebatten i Studio Ett, Sveriges Radio, den 29 augusti:

Vad den här frågan handlar om är att det finns ett antal personer som kom hit som barn till Sverige, som sökte asyl under tiden de var minderåriga. Under den här tiden när de sökte asyl så ändrade den rödgröna regeringen migrationslagstiftningen och det blev orimligt långa handläggningstider. Det gjorde att de här ärendena inte kunde avgöras efter de asylskäl som man sökte efter. Därför sa Centerpartiet, för att inte de ska drabbas av medmänskliga, humanistiska ”ohörbart”, så ville vi att de skulle få möjlighet till förnyad möjlighet till ansökan under juli, augusti och september. Därför släppte vi igenom lagen.

Det här handlar om personer som har vuxit upp… eller som har bott, under några år, i svenska familjer. Många har lärt sig svenska , en del jobbar till och med.
———-
Jag tycker det är rimligt att de som pluggar här och som jobbar här ska få möjlighet att stanna och inte utvisas.
———-
Jag tycker det är orimligt att långa handläggningstider är skäl för utvisning. Är man här, jobbar man här, studerar man här så ska man få möjlighet att få förnyad prövning. När staten och samhället har fallerat.

Först en generell kommentar: Det här måste vara bland det mest okunniga och aktivistiskt sagda jag har hört från en ledande politiker, en partiledare, en person som inget hellre vill än sitta i en regering och implementera ännu mer av vad hon tycker är ”rimligt”, helt oavsett vad svensk lag stadgar att ska gälla för alla. Det här är verkligen så hårresande att jag var tvungen att lyssna två gånger och skriva ner varje ord samt länka till debatten för att vara säker på att jag hade hört rätt. Men också så att den som vill kan kontrollera att det som sägs verkligen har sagts.

Av Merit Wager

Läs hela artikeln här…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •