Så mycket har brotten ökat eller minskat – där du bor?

| 2 september, 2018

Är vi inte trötta på dessa fake news?

“Men om det faktiska våldet har ökat? Om samhället blivit våldsammare?

– Nej. Då som nu (97-17) sker stora delar av våldet i mycket speciella kretsar. Det är klart att om de skjuter finns det en risk att tredje person skadad. 

– Men det har inte ökat. Tvärtom håller det sig på en stabil nivå, kanske en liten, liten obetydlig minskning, säger Jerzy Sarnecki.

– Men den faktiska rädslan har ökat under den senaste tiden. Och det är ett mycket allvarligare problem, säger Jerzy Sarnecki.”

Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi.

Läs artikeln här…

“– Stora delar av befolkningen, 70-80 procent, tror att brottsligheten ökat och att våldet ökat dramatiskt, säger Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi. Men är det så? ”

“Frågan är om fler är utsatta – eller om allmänheten är mer benägen att anmäla brott i dag. Mycket pekar på det senare.”

“Mycket av den forskning som görs pekar på att våldsamheterna faktiskt minskar.”

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •