Alice Teodorescu: Överklassmentalitet hör inte hemma i politiken

| 8 september, 2018

”I valrörelsen för fyra år sedan bubblade migrationsfrågan bland väljarna, utan nämnvärt gehör hos de folkvalda. Då sades det att det var omöjligt för Sverige att ta emot färre människor. Ett år senare skulle Stefan Löfven, i rollen som statsminister, lägga om politiken totalt. Det som beskrevs som politiskt omöjligt hösten år 2014 skulle således hösten år 2015 visa sig bli politiskt nödvändigt.

Så kommer det att bli igen, förr eller senare, men då i fråga om partiernas förhållande till SD. Därför är min förhoppning att politikerna inte låter ännu en mandatperiod präglas av handlingsförlamning utan att man börjar samtala med alla partier redan nu.”

Alice Teodorescu

Läs ledaren här…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •