Asylrätten ska kunna upphävas av asylskyldigheter!/liten guide till valet.

| 8 september, 2018

Välkänt faktum att väljare som politiker och lustigt nog även journalister. Idag fortfarande har svårt skilja på migranter och flyktingar. Insikten om att man på riktigt måste ha en restriktiv och arbetsmarknadsanpassad Invandring saknas. Ändå är detta en garanti för att kunna bibehålla en human flykting politik. Dessa fakta tycks vara svår att inse. Trots att man kan läsa innantill i 2015 års FACIT.

Japp! Kan man läsa innantill i facit? Vill man att Sverige ska kunna ha en human flyktingpolitik och god välfärd?  Då finns det bara Sverigedemokraterna att rösta på i morgon.

De andra måste på riktigt vara dumma i huvudet och eftersträvar återgång till den politiken som gjorde att vi var tvungna slänga dörren i ansiktet på verkliga flyktingar. Ja och detta så fort som möjligt

Sen är det detta med asyl eller inte! Alltså asylrätt är en självklar rättighet. Men med en rättighet kommer skyldigheter. Svårare är det inte! Egentligen grundar allt sig i att Sverige inte följer asyllagen! Eller att Sverige inte följer de självklara skyldigheterna i asyllagen.

Den viktigaste skyldigheten är att som asylsökande ta till sig och anpassa sig efter det nya landets rådande lagar och kultur. Vägrar asylsökande göra detta så ska med andra ord asylrätten upphävas.

Egentligen att anse att man ska seden dit man kommer borde vara en självklarhet! Så inser och anser man att integration är mer än enbart arbete och självförsörjning. Ja då finns det bara ett parti Sverigedemokraterna att rösta på i morgon.

Sedan är det naturligtvis svårare för vissa kulturer än andra att anpassa sig. För kulturer finns över hela världen och det skiljer en hel del mellan dem vissa mer och vissa mindre. Ja detta är egentligen självklart men inser man detta så finns det ändå bara ett parti Sverigedemokraterna att rösta på i morgon.

Men åter till asylskyldigheter. Det är en skyldighet i asylrätten att den asylsökande ska anpassa sig till det landets han väljer söka asyl i. Håller en asylsökande inte med om detta ja då har han brutit mot asylskyldigheter. Kort gott brutit mot asylrätten och har onekligen sökt asyl i fel land.

Så följ asyllagen hela asyllagen med både rätt och skyldigheter så löser resten sig själv.. Hade vi följt asyllagen då hade vi med andra ord haft både haft pizza och kebab som falafel. Men vi hade inte haft hedersrelaterad brottslighet. Kvinnor som tvingats in under slöjor och förtryck. En allmän bild utav att kvinnor är horor. Ett växande homofobi eller för all del judehat som understödjs av religion. Även religion ska anpassas efter asylrättens skyldigheter. Eller rättare sagt om och när religionsutförare börjar följa asylrätten. Då får vi en religion som anpassas efter den kultur som råder. Inte svårare än att vi i dag inte i kristendomens namn bränner häxor!

Men tråkigt nog vill man bibehålla en kultur som inte vill idka häxbränning. Eller behålla såväl kvinnors rättigheter som sexuella rättigheter. Eller för all del religionsfrihet anpassad efter kultur och normer. Vill man detta så finns det med andra ord bara ett parti Sverigedemokraterna att rösta på.

Det finns många saker att tänka på inför valet i morgon så låt oss titta lite bortom trams flams och påhopp som falska nyheter och rena lögner. Det är först som sist vilken värld du vill våra ska växa upp i som avgörs i valet.

Själv vill jag ha ett könsjämlikt land som har en human flyktingpolitik och inte en välfärdsförstörande migrationspolitik. Jag vill leva efter i en fri kultur med både sexuella friheter som religionsfrihet. Detta är faktiskt en självklarhet för mig. Ja vill man detta. Finns det faktiskt bara ett enda parti att rösta på. Därför kommer jag rösta på Sverigedemokraterna i morgon.

(ps tips om du mot sunt förnuft och vett har förtidsröstat på något av övriga sju partier kom ihåg att du kan lägga en “ånger”-röst i morgon)

Sist ett tips till nästa statsminister!

Asylsökande ska direkt vid asylsökningen få en “Introduktionskurs”. Typ “Detta är Sverige!!” Vill han efter detta inte skriva på ett papper om att följa och verka efter Sveriges lagar och normer. Ja då har han valt fel kultur att flytta till. Asylrätten ska upphävas om asylsökande inte vill följa asylskyldigheter. 

SVÅRARE ÄR DET INTE!

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •