Hanif Bali: Den stora orsaken till att invandrare inte får jobb i Sverige är inte att de vägrar skaka hand med andra kön (även om det finns sådana puckon)

| 8 september, 2018

Jimmie Åkesson i SVT: ”Och därför så måste man ställa sig frågan: varför är det så svårt för de här människorna att få jobb? Jo, det är för att de inte är svenskar. De är, de passar inte in i Sverige. Det är klart, att då är det svårt att få jobb. Det är klart, att då är det svårt att få jobb, då måste man ju få förutsättningar att bli just svensk. Man måste få förutsättning att passa in i Sverige.”

Tyvärr fel Jimmie Åkesson, invandrare med lika hög prestation på kunskapsprov (PIAAC) som inrikesfödda är anställda i HÖGRE utsträckning än svenskar.

Åkesson gav precis vänstern rätt i sin falska världsbild om att det är ”intolerans/rasism/diskriminering” som orsak till arbetslöshet.

Det finns ett gott case för kulturell assimilation – alldeles oavsett hur bra eller dåligt folk presterar på arbetsmarknaden. Det håller ihop landet, det ökar tillit, det leder till större solidaritet mellan främlingar. Vad det inte leder till är däremot nämnvärda effekter på arbetsmarknaden.

Den stora orsaken till att invandrare inte får jobb i Sverige är inte att de vägrar skaka hand med andra kön (även om det finns sådana puckon). Den stora orsaken är att de inte är konkurrenskraftiga i relation till en befolkning som investerat i bildning och utbildning i 150 år.

Det är enkelt – Sverige är det land i hela OECD med störst skillnader mellan inrikes och utrikes födda i färdigheter. Vi är också de med störst skillnader på arbetsmarknaden. 50% av vuxna invandrarna presterar i paritet (och oftast lägre) än de sämsta 10% inrikes födda på PIAAC.

Om det vore så att kulturell assimilering är svaret på invandrares arbetslöshet – då hade inte lågpresterande svenskar haft lika svårt som lågpresterande invandrare att få jobb.

Det är därför indier (som i låg utsträckning är kulturellt assimilerade) klarar sig fin fint på arbetsmarknaden. Men en naturlig effekt av hög sysselsättningsgrad är ju självklart att man socialt interagerar med andra svenskar och kan lära sig att bli kulturellt svensk.

Om man inte gillar exemplet med indier pga de är arbetskraftsinvandrare kan man titta på ex iranier. Flesta kom hit pga asyl och anhöriginv. Den kulturella assimilationen är väldigt dålig i första generationen. Men låg arbetslöshet pga höga färdigheter. Trots brist på ”svenskhet”.

Men intressant är att om första generationen är ekonomiskt integrerade med högt humankapital så ser man en stor kulturell assimilation i andra generationen. Det ser man tydligt hos Iranier och ex Jugoslaver.

Men tittar du på de med låg färdighet – där ser du ännu större ghettofiering i andra generationen.

Både senaste Långtidsutredningen och Tino Sanandaji gör denna poäng elegant i sin bok ”Massutmaningen”.

Kontentan är: Ta inte in lågutbildade en masse – det är svårt att lyckas höja vuxnas humankapital och farligt att misslyckas.

Den slutsatsen kan vi landa i utan att inte blanda in kulturell mysticism i arbetsmarknadsteorierna som Åkesson försökte med.

(PS: Såg nu att SVT går ut och tar avstånd från Jimmie Åkesson pga hans debattinlägg. Det är tamejfan så patetiskt. Med samma logik bör SVT ta avstånd från när Jonas Sjöstedt ljuger om rasism och diskriminering som orsak till invandrares arbetslöshet. Pinsamt av SVT

Hanif Bali

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •