KLANKULTURER BEGRÄNSAR INDIVIDENS FRIHET.

| 16 september, 2018

Klan är både en social och ekonomisk såväl som politisk och juridisk enhet. Inom och mellan klangrupperingar löser man konflikter enligt helt andra principer än de som gäller i ett land som Sverige, skriver artikelförfattarna.

Per Brinkemo och Johan Lundberg skriver på DN Debatt idag, med utgångspunkt från den aktuella antologin Klanen som ges ut på Timbro förlag.

”Vad det handlar om är ytterst sett ett val mellan å ena sidan frihet och autonomi och å andra sidan obrottslig lojalitet och minimala möjligheter till självförverkligande. Ett sådant val kan kanske förefalla enkelt, men kompliceras av att valet samtidigt handlar om samhörighet kontra ensamhet; historisk kontinuitet kontra brist på sammanhang. Eller mellan att endast tillmätas värde på basis av prestation och att ha ett självklart värde som del av en grupp.”

Läs debattartikeln i DN här…