Paul Pascalau: Kanske är jag märkt av släktens berättelser från Östblocket.

| 16 september, 2018

Jag påminns om ett annat samhälle där det sågs som positivt att barn litade mer på regimtelevisionen än på sina föräldrar.

Flera, faktiskt. Sovjet, Kina, Nordkorea… samt, om vi ska sträcka oss till litteraturens värld, Luftfält 1 ur Orwells “Nittonhundraåttiofyra”.

Lite nojigt, måhända. Men jag kan inte riktigt släppa associationen. Kanske är jag märkt av släktens berättelser från Östblocket.

Sauce (11min in, tack till Lena Malmberg):
https://www.svtplay.se/…/18…/rapport/rapport-15-sep-19-30-3…