Carolin Dahlman: Rädda svensk ekonomi från Magdalena Andersson

| 17 september, 2018

Måtte inte L och C gå med i det röda laget… kan de verkligen vilja stötta dem?

Hon sa att ekonomin var urstark. “Men så plötsligt efter valet ändrades bilden. Förra veckan kom siffror från Statistiska centralbyrån, SCB, som visade att de senaste årens högkonjunktur har varit svagare än vad som först beräknats. Tillväxten skrivs därför ner för det andra kvartalet.
Detta bekräftade vad många frustrerat försökte säga innan valet.”

Carolin Dahlman

Läs ledaren här…