Det olämpliga med myndighetsaktivism.

| 17 september, 2018

Läsvärt om aktivism mot lagar och demokrati och varför det inte är lämpligt. Man tror att man gör sin plikt mot landet när man sysslar med antidemokratisk aktivism och man är så besatt av sin egna politiska agenda att man gör fel fast man tror att man gör rätt.
Jag gillar uttrycket “Det låter falskt att bejubla aktivism när den går ens egen väg och att lägga pannan i bekymrade veck när aktivismen främjar politik man inte tycker är lämplig.”
 
“Att Migrationsverket agerar för en mer liberal migration än vad lagen ger stöd för, är ett utslag av antidemokratisk aktivism från enskilda tjänstemän. Därmed reses samma frågor i Sverige som i USA, där tjänstemän inom Trumps egen förvaltning i skydd av anonymitet medgett att de obstruerar presidentens politik – för att de inte håller med honom: Det skriver Jakob Heidbrink, docent i juridik.
 
Detta kallas på engelska för the Nuremberg Defence (Nürnberg-försvaret). Begreppet anspelar på de nazister som i krigsförbrytarrättegångarna i Nürnberg försökte försvara sig mot ansvar för sina brott genom att påstå att de bara hade gjort sin plikt.
Strategin fungerade inte: såvida inte den åtalade kunde visa att han eller hon befann sig i ett akut nödläge – där det gällde att lyda order eller själv utsättas för hot mot livet – ansågs det inte vara någon ursäkt för mord och tortyr att gärningsmannen hade blivit beordrad.
(./…)
Detta gäller kanske i Sverige ännu mer än i andra länder, eftersom vi konstitutionellt (verkligheten är långt mera komplicerad) har självständiga myndigheter. Riksdagen eller regeringen kan inte blanda sig i enskilda ärenden. Det är ingen minister eller annan vald företrädare som behöver klä skott för myndigheters tillkortakommanden. Myndigheterna är oåtkomliga för direkta demokratiska processer. Denna självständighet för svenska myndigheter vilar på förtroendet att myndigheterna håller sig till den av lagarna utstakade ramen och inom denna verkar för en så förnuftig förvaltningspolitik som möjligt. Går myndigheterna utöver den ram lagarna sätter, har vi att göra, inte med självständiga, utan med självsvåldiga myndigheter.
 
Myndighets- och tjänstemannaaktivism är odemokratisk och står i strid med rättsstaten. Man kan kanske ibland frestas att instämma i själva den odemokratiska och rättsstridiga åtgärd en myndighet eller tjänsteman vidtar. Men det låter falskt att bejubla aktivism när den går ens egen väg och att lägga pannan i bekymrade veck när aktivismen främjar politik man inte tycker är lämplig.
 
Menar vi allvar med att majoriteter ska kunna skifta, och att varje majoritet ska ha möjlighet att genomdriva sin politik, ska myndigheterna acceptera lagstiftningen och tjänstemännen följa giltiga order. Annars riskerar varje skifte av den demokratiskt valda ledningen att behöva leda till en revolution. Den tillträdande makten måste då stänga myndigheter och säga upp tjänsteman för att kunna bedriva den politik för vilken den blivit vald.”
 
https://kvartal.se/artiklar/nurnberg-star-inte-for-dorren/