Paul Pascalau: Det Gud(run) förbjude att väljarna har möjlighet att göra ett informerat val med alla kort på bordet.

| 17 september, 2018

“Jag satt i möte när polismästaren Liselotte Ström sa att rapporten är politisk känslig och att den därför skulle undanhållas tills valet var genomfört.”

Polisen ska ha ansett den kritiserande rapporten som känslig, enligt Kvällspostens källor.

Helt rätt. Det Gud(run) förbjude att väljarna har möjlighet att göra ett informerat val med alla kort på bordet. Verkligheten är bara en rysk påverkansaktion. Undanhåll den tills det är för sent.

Typ som BNP-tillväxten, som ju var skyhög fram till kl. 21:00 den 9/9 och nu har reviderats ned – inte bara för framtiden utan även retroaktivt.

Paul Pascalau

Läs mer i Kvp här…